Заочна форма навчання

Графіки навчального  процесу відділення “Початкова освіта” заочної  форми навчання на  2020/2021 навчальний  рік

 Графік навчального процесу Коростишівського педагогічного  фахового коледжу  імені І.Я.Франка  Житомирської обласної ради на 2020/2021 навчальний рік  013 Початкова освіта (заочна форма навчання) І  та ІІ півріччя

Електроннi адреси, телефони, класи викладачiв.

План навчального процесу
на І півріччя 2020-2021 навчального року
студентів 121-з групи заочної форми навчання
спеціальності 013 Початкова освіта

з/п

Назва дисципліни

Прізвище та ініціали викладача

1

Основи економічної теорії

Самойленко О.А.

2

Основи правознавства

Сердюк Л.М.

3

Практичний курс інформатики (з елементами програмування)

Кириченко І.Л.

4

Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку

Кочина Н.М.

5

Основи валеології

Горобець О.А.

6

Основи початкового курсу математики

Самійлик А.С.

7

Основи початкового курсу природознавства

Кочина Н.М.

8

Психологія

Шайкова А.Л.

9

Вступ до спеціальності

Тихоліз В.О.

10

Методика навчання технологічної освітньої галузі

Красовська Л.В.

11

Музичне виховання з методикою

Білявська Л.П.

12

Народознавство з методикою навчання

Демченко А.М.

Заввідділення                                           Олена КОРЗУН

План навчального процесу
на І півріччя 2020-2021 навчального року
студентів 131-з групи заочної форми навчання
спеціальності 013 Початкова освіта

з/п

Назва дисципліни

Прізвище та ініціали викладача

1

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Прохорова О.В. (нім.)

Микитенко І.Д. (англ.)

2

Сучасна українська мова з практикумом

 

Харитюк І.В.

3

Сучасна російська мова з практикумом

 

Корзун О.В.

4

Психологія

 

Шайкова А.Л.

5

Педагогіка

 

Савіна М.В.

6

Методика навчання української мови

 

Левченко С.В.

7

Методика навчання російської мови

 

Рудницька Л.В.

8

Методика навчання іноземної  мови

Методика навчання іноземної  мови

Прохорова О.В. (нім.)

Микитенко І.Д. (англ.)

9

Каліграфія

 

Сушицька О.Л.

10

Методика навчання математики

 

Самійлик А.С.

11

Основи інтегрованого курсу “Я досліджую світ” з методикою навчання

Ляшук А.Б.

Марченко Т.В.

12

Методика навчання технологічної освітньої галузі

 

Красовська Л.В.

13

Методика навчання інформатики

 

Кириченко І.Л.

 

Заввідділення                                           Олена КОРЗУН

План навчального процесу
на І півріччя 2020-2021 навчального року
студентів 141-з групи заочної форми навчання
спеціальності 013 Початкова освіта

 

з/п

Назва дисципліни

Прізвище та ініціали викладача

1

Історія України

 

Сердюк Л.М.

2

Основи філософських знань (філософія та релігієзнавство)

Алексєєв А.О.

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Прохорова О.В. (нім.)

Микитенко І.Д. (англ.)

4

Безпека життєдіяльності

Добрянський В.В.

5

Сучасна українська мова з практикумом

Харитюк І.В.

6

Практикум усного і писемного мовлення (іноземна мова)

Практикум усного і писемного мовлення (іноземна мова)

Прохорова О.В. (нім.)

Микитенко І.Д. (англ.)

7

Педагогіка

Абрагам В.І.

8

Основи корекційної педагогіки (дефектології)

Сойнова Н.І.

9

Основи педагогічної майстерності

Тихоліз В.О.

10

Дитяча література з основами культури і техніки мовлення

Долінговська С.М.

11

Образотворче мистецтво з методикою навчання

Литвинчук С.М.

12

Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання

Харитюк І.В.

Заввідділення                                           Олена КОРЗУН

 

Графік проведення дистанційної сесії
спеціальності 013  Початкова освіта
141- З групи (заочної форми навчання)
від 4.05. по 29.05.2020 року

№ за/п

Дисципліна

Кількість годин Вид контролю Дата консультації (онлайн) Дата контролю П.І.П. викладача
1. Соціологія 6 залік 7.05.20 Самойленко О.А.
2.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

10

Прохорова О.В.

 

Микитенко І.Д.

3. Інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання 8 залік 11.05.20 Сойнова Н.І.
4. Основи медичних знань 8 залік 22.05.20 Храмцова Т.М.
5. Сучасна українська мова з практикумом 10 екзамен 13.05.20 14.05.20 Беседовська І.В.
6.

Практикум усного і писемного мовлення

Практикум усного і писемного мовлення

8 екзамен 18.05.20 19.05.20

Прохорова О.В.

 

Микитенко І.Д.

7. Педагогіка 12 Савіна М.В.
8. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення 8 екзамен 25.05.20 26.05.20 Радкевич Г.А.

Заввідділення                                                                                                                      Олена КОРЗУН

Графік проведення дистанційної сесії
спеціальності 013  Початкова освіта
131- З групи (заочної форми навчання)
від 4.05. по 29.05.2020 року

№ за/п Дисципліна Кількість годин Вид контролю Дата консультації (онлайн) Дата контролю П.І.П. викладача
1. Українська мова за професійним спрямуванням 10 екзамен 11.05.20 12.05.20 Беседовська І.В.
2.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

12

Прохорова О.В.

 

Микитенко І.Д.

3. Сучасна українська мова з практикумом 10 Харитюк І.В.
4. Сучасна російська мова з практикумом 10 залік 16.05.20 Рудницька Л.В.
5. Педагогіка 10 залік 27.05.20 Абрагам В.І.
6. Методика навчання російської мови 10 екзамен 18.05.20 19.05.20 Рудницька Л.В.
7.

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання іноземної мови

10 екзамен 13.05.20 14.05.20

Прохорова О.В.

 

Микитенко І.Д.

8. Методика навчання математики 14 екзамен 23.05.20 25.05.20 Самійлик А.С.
9. Методика навчання природознавства 18 екзамен 28.05.20 29.05.20 Храмцова Т.М.
10. Методика навчання предмета “Основи здоров’я” 10 залік 8.05.20 Храмцова Т.М.
11. Теорія і методика фізичного виховання 12 залік 6.05.20 Войналович О.В.
12. Образотворче мистецтво з методикою навчання 12 екзамен 20.05.20 21.05.20 Литвинчук О.М.

Заввідділення                                                                                                                      Олена КОРЗУН