Заочна форма навчання

Графік навчального  процесу відділення “Початкова освіта” заочної  форми навчання на  2019/2020  навчальний  рік

 Графік навчального процесу вищого комунального навчального закладу “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради на 2019/2020 навчальний рік  013 Початкова освіта (заочна форма навчання) І півріччя

Графік навчального процесу вищого комунального навчального закладу “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради на 2019/2020 навчальний рік  013 Початкова освіта (заочна форма навчання) ІІ півріччя

Електроннi адреси, телефони, класи викладачiв.

Графік проведення дистанційної сесії
спеціальності 013  Початкова освіта
141- З групи (заочної форми навчання)
від 4.05. по 29.05.2020 року

№ за/п

Дисципліна

Кількість годин Вид контролю Дата консультації (онлайн) Дата контролю П.І.П. викладача
1. Соціологія 6 залік 7.05.20 Самойленко О.А.
2.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

10

Прохорова О.В.

 

Микитенко І.Д.

3. Інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання 8 залік 11.05.20 Сойнова Н.І.
4. Основи медичних знань 8 залік 22.05.20 Храмцова Т.М.
5. Сучасна українська мова з практикумом 10 екзамен 13.05.20 14.05.20 Беседовська І.В.
6.

Практикум усного і писемного мовлення

Практикум усного і писемного мовлення

8 екзамен 18.05.20 19.05.20

Прохорова О.В.

 

Микитенко І.Д.

7. Педагогіка 12 Савіна М.В.
8. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення 8 екзамен 25.05.20 26.05.20 Радкевич Г.А.

Заввідділення                                                                                                                      Олена КОРЗУН

Графік проведення дистанційної сесії
спеціальності 013  Початкова освіта
131- З групи (заочної форми навчання)
від 4.05. по 29.05.2020 року

№ за/п Дисципліна Кількість годин Вид контролю Дата консультації (онлайн) Дата контролю П.І.П. викладача
1. Українська мова за професійним спрямуванням 10 екзамен 11.05.20 12.05.20 Беседовська І.В.
2.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

12

Прохорова О.В.

 

Микитенко І.Д.

3. Сучасна українська мова з практикумом 10 Харитюк І.В.
4. Сучасна російська мова з практикумом 10 залік 16.05.20 Рудницька Л.В.
5. Педагогіка 10 залік 27.05.20 Абрагам В.І.
6. Методика навчання російської мови 10 екзамен 18.05.20 19.05.20 Рудницька Л.В.
7.

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання іноземної мови

10 екзамен 13.05.20 14.05.20

Прохорова О.В.

 

Микитенко І.Д.

8. Методика навчання математики 14 екзамен 23.05.20 25.05.20 Самійлик А.С.
9. Методика навчання природознавства 18 екзамен 28.05.20 29.05.20 Храмцова Т.М.
10. Методика навчання предмета “Основи здоров’я” 10 залік 8.05.20 Храмцова Т.М.
11. Теорія і методика фізичного виховання 12 залік 6.05.20 Войналович О.В.
12. Образотворче мистецтво з методикою навчання 12 екзамен 20.05.20 21.05.20 Литвинчук О.М.

Заввідділення                                                                                                                      Олена КОРЗУН