Публічна інформація

 Статут Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.ФРАНКА» Житомирської обласної ради

Витяг з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕДЖ

Освітня програма профільної середньої освіти

 КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРОСТИШІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 Стратегія розвитку КОРОСТИШІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ імені І.Я.ФРАНКА Житомирської обласної ради на 2020-2030 рр.

Кодекс честі

 П Р А В И Л А внутрішнього розпорядку ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка” Житомирської обласної ради

 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та комітетом первинної профспілкової організації працівників ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради на 2016-2021 роки

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність у Коростишівському педагогічному фаховому коледжі імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради (зі змінами)

«Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у 2022-2023 роках (10 клас) та від 20 березня 2023 року №315 «Про організацію повторно говидання підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти» викладачами коледжу було вибрано електронні версії оригінал-макетів підручників для 10 класу

 Звіт т.в.о. директора Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради за 2020-2021 навчальний рік