Публічна інформація

 Статут Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.ФРАНКА» Житомирської обласної ради

Витяг з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕДЖ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» освітньо-професійний ступінь ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ   БАКАЛАВР  зі спеціальності 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) галузі знань 01 ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА кваліфікація:  ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

 

 

Освітня програма профільної середньої освіти

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВКНЗ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 План розвитку вищого комунального навчального закладу “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ імені І.Я.ФРАНКА” Житомирської обласної ради на 2010-2020 рр.

 П Р А В И Л А внутрішнього розпорядку ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка” Житомирської обласної ради

 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та комітетом первинної профспілкової організації працівників ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради на 2016-2021 роки

 Звіт директора вищого комунального навчального закладу “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради за 2015-2016 навчальний рік