Педагогічний проект

«Дотик до філософії серця В.О.Сухомлинського»

(до 100-річчя від дня народження

Василя Олександровича Сухомлинського)

Василь Сухомлинський – один з найвідоміших педагогів ХХ століття, який увійшов в історію педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина, як унікальна особистість. Він створив цілісну і досить ефективну методику виховання Людини і Громадянина, яка спрямована на всебічний розвиток особистості, показав зразки педагогічної майстерності, запропонував ряд оптимальних методів навчання та виховання, розробив численні рекомендації та поради практичним працівникам, за що завоював вдячність сотень тисяч людей.

Усеосяжна, багатоаспектна науково-педагогічна творча спадщина Василя Олександровича Сухомлинського з роками не втрачає своєї актуальності, а відкривається все новими і новими гранями. Вона – невичерпне джерело світла, енергії, любові 39-та сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО затвердила рішення про відзначення у 2018 році на рівні ЮНЕСКО 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №464-р від 04.07.2018 “Про затвердження  плану заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського”, постанови Президії НАПН України № 1-2/15-381 від 21.12.2017  “Про відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського” та з метою відзначення у 2018 році 100-річчя великого українського педагога, гуманіста сучасності, вченого зі світовим іменем, публіциста, видатного педагога, дитячого письменника, який пропонує різносторонні підходи у навчанні учнів, що спрямовані на формування національного та естетичного світобачення, викладачі та студенти ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради провадять педагогічний проект «Дотик до філософії серця В.О.Сухомлинського».

 

Завдання проекту.

 1. Упровадження педагогічної системи В. Сухомлинського, що базується на принципах гуманізму – на визнанні особистості дитини як найвищої цінності.
 2. Утвердження педагогічних ідей Василя Сухомлинського, що є своєрідною педагогічною енциклопедією всебічного розвитку особистості, теоретичні аспекти та практичний досвід якої в умовах модернізації змісту сучасної шкільної освіти та впровадження нових державних стандартів є актуальними і заслуговують на подальше ґрунтовне вивчення та використання.
 3. Виявлення  та заохочення  талановитих дослідників творчої спадщини мислителя, педагога й митця.
 4. Створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої особистості.

Місце реалізації проекту: ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради.

Термін реалізації проекту: 2018-2019 навчальний рік.

Учасники проекту: викладачі та студенти ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради.

Очікувані результати.

 1. Популяризація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського через діалогічний взаємозв’язок «викладач–студент», «учитель–учень».
 2. Підвищення почуття власної значимості, відповідальності за процес фахового становлення молодого спеціаліста.
 3.  Презентація якісно нового продукту, що створений зусиллями колективної праці та критичного мислення.

Характеристика проекту

 1. За провідною діяльністю: практико-орієнтований.
 2. За галуззю виконання: інтегрований (у процесі їх виконання використовуються знання з різних дисциплін).
 3. За змістом: надпредметний.
 4. За складом учасників: коледжанський.
 5. За кількістю учасників: колективний.
 6. За тривалістю виконання: довготривалий (реалізація проекту триває кілька місяців).

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

за/п

Термін виконання Структурні складові Відповідальний
1. вересень

2018 року

Виставка-ювілей”Великий українець, педагог-гуманіст” Кучик М.Ю.
2. вересень

2018 року

Інформаційний бюлетень«Просвітитель, Добротворець, Гуманіст» Кравченко О.А.
3. вересень

2018 року

Віртуальна книжкова виставка”Штрихи до портрета Василя Сухомлинського” Осипчук Г.П.
 4. вересень

2018 року

Конкурс-книжкова інсталяція«Вчитель. Майстер. Зодчий» Кравченко О.А.
 5. вересень 2018 року ВЕБ-бібліографічний список”Нова українська школа: діалог з В.О.Сухомлинським” Кучик М.Ю.
 6. вересень 2018 року Виступ спортивної колони коледжу«Здоров’я – це повнота духовного життя, радість, ясний розум. Твоє здоров’я – у твоїх руках. В.О.Сухомлинський». Тунік Н.Ц.
 7. жовтень

2018 року

Науково-практична конференція«Ціннісні виміри виховання дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського». Абрагам В.І.
 8. жовтень

2018 року

Виставка студентських малюнківза творами В.О.Сухомлинського«Стежками любові та добра». Литвинчук О.М.
 9. листопад

2018 року

ВЕБ-квест«Яблука з саду В. О. Сухомлинського». Савіна М.В.
 10. листопад

2018 року

Виставка робіт студентів«Проблеми саморозвитку та самореалізації особистості на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського» Красовська Л.В.
 11. листопад

2018 року

Круглий стіл”Реалізація ідей В.О.Сухомлинського про захист життя дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я, фізичне виховання і розвиток”(засідання клубу рівних можливостей “Софія”) Алєксєєв  А.О.
 12. листопад

2018 року

Конкурс есе “Вічні цінності людини очима сучасника і великого педагога В.О.Сухомлинського”(укладання збірника). Самойленко О.А.
 13. листопад

2018 року

Конкурс педагогічної майстерності “Кращий за професією” (для студентів спеціальності 013 Початкова освіта Марченко Т.В.
 14. грудень

2018 року

Конкурс сторітеллінгівза цитатами «Педагогіка в ритмі серця». Долінговська С.М.
 15. грудень

2018 року

Педагогічний марафон «Реалізація  канонів  В.Сухомлинського на сучасному уроці». Кононко М.Х.
 16. грудень

2018 року

Конкурс буклетів-мотиваторів«Спадщина В.О.Сухомлинського – невичерпне джерело педагогічної мудрості» Новик Ю.І.
 17. грудень

2018 року

Змагання з шахів та шашок«Умій  радіти». Герасимчук С.В.
 18. січень

2019 року

Конкурс інсценізованої казки”У кожній казці – мудрості перлина” Тихоліз В.О.
 19. січень

2018 року

Години спілкування в навчальних групах«Реалізація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського щодо творчого самовираження дитини в сучасній практиці навчального закладу». Прохорова О.В.
 20. січень

2019 року

Педагогічні читання«Суспільний  контекст життя і творчості В.О.Сухомлинського». Марченко Т.В.
 21. березень 2019 року Конкурс педагогічної майстерності “Учитель – моє покликання” (для студентів спеціальності 014 Середня освіта (учитель трудового навчання та технологій) Герасимчук С.В.
 22. березень 2019 року Відеолекторій«Гуманізм  замість прагматичної педагогіки» Левченко С.В.
23. квітень 2019 року Конкурс відеомеседжів«Полум’яне серце великого педагога». Левченко С.В.,

Сойнова Н.І., Герасимчук С.В.

 24. квітень

2019 року

Педагогічна кав’ярня  (спільне засідання ЦК)«Учитель Сухомлинський: уроки на завтра». Марченко Т.В., Долінговська С.М., Прохорова О.В.
 25. квітень

2019 року

Усний журнал«Платформа виховання за Сухомлинським  в контексті сучасного виховання». Кочина Н.М.
 26. упродовж усього проекту Уроки на природі за методикою В.О.Сухомлинського. Меленець І.О.
27. упродовж усього проекту Бібліотечні уроки «Серце, віддане дитинству». Кучик М.Ю.
28. упродовж усього проекту Проведення позакласних та позашкільних заходів студентами-практикантами”Єдиний урок доброти”Людина починається з добра”. Методисти з педагогічної практики