Розклади

 РОЗКЛАД занять у І півріччі 2022/2023 навчального року студентами І-IV курсів відділень “Початкова освіта”, “Технологічна освіта та фізичне виховання” Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка
 РОЗКЛАД занять у ІІ півріччі 2022/2023 навчального року студентами І-IV курсів відділень “Початкова освіта”, “Технологічна освіта та фізичне виховання” Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка
 РОЗКЛАД складання семестрових екзаменів студентами відділень “Початкова освіта”, “Технологічна освіта і фізичне виховання” Вищого комунального навчального закладу “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради у ІІ півріччі 2019-2020 н.р.
 РОЗКЛАД складання семестрових екзаменів студентами відділень “Початкова освіта”, “Технологічна освіта і фізичне виховання” Вищого комунального навчального закладу “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради у ІІ півріччі 2019-2020 н.р.
 РОЗКЛАД складання державних екзаменів випускниками 2023 року відділень  “Початкова освіта”, “Технологічна освіта і фізичне виховання” Вищого комунального навчального закладу “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка”Житомирської обласної ради

Анкетування для студентів

Опитування

Результати опитування

Скринька довіри

До уваги учасників освітнього процесу Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради!

В коледжі функціонує електронна скринька довіри з питань соціальної, психологічної та консультативної підтримки.

korpk.olga61@gmail.com

На зазначений ресурс може звернутися кожен, хто бажає отримати психологічну та консультативну підтримку!

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, відрахування, переривання навчання, поновлення та надання академічної відпустки студентам  Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка  Житомирської обласної ради
ПРАВИЛА призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги студентам Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради

 РЕЙТИНГИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

 РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ спеціальності 013 Початкова освіта

 РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ІII КУРСУ спеціальності 013 Початкова освіта

 РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ІI КУРСУ спеціальності 013 Початкова освіта

 РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ І КУРСУ спеціальності 013 Початкова освіта

 Рейтинг успішності 241 групи спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр)

 Рейтинг успішності 241 групи спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 Рейтинг успішності 231 групи спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 Рейтинг успішності 221 групи спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 Рейтинг успішності 211 групи спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 Рейтинг успішності 341 групи спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр)

 Рейтинг успішності 341 групи спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

 Рейтинг успішності 331 групи спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Рейтинг успішності 321 групи спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

 Рейтинг успішності 311 групи спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання знань здобувачів освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти (4-х бальна шкала)

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти (12ти бальна шкала)

Відповідність результату контролю знань за різними шкалами

Критерії оцінювання знань здобувачів освіти під час складання екзаменів (диф. заліків)

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за результатами ККІ

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти під час проходження практики

Критерії оцінювання курсових робіт здобувачів освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти під час виконання лабораторних робіт

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти під час виконання практичних робіт

Критерії оцінювання знань здобувачів освіти на семінарських заняттях

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти під час усних відповідей

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з мовно-літературної галузі