«Гуманізм – освітня домінанта педагогіки»

Потужні зміни, які відбуваються у житті українського суспільства обумовлюють пріоритетне завдання щодо формування високоморальної, інтелектуальної, творчої особистості, яка буде спроможна забезпечити прогрес нації та її вихід на рівень цивілізованих країн світу. Особливе місце в цьому процесі посідає освіта, адже саме її належний рівень може забезпечити гідне працевлаштування, яке надає змогу в самоствердженні особистості.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки гуманізація освіти в Україні стає основною складовою нового педагогічного мислення. Виходячи з позицій інноваційної педагогіки, головною метою гуманізації є безперервне формування та виховання особистості, адже освіта стає важливим механізмом, де після сім’ї, відбувається подальша соціалізація особистості.

Так, у Державному стандарті початкової загальної освіти, який розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Ключовим елементом в інноваційному процесі є сучасний педагог-дослідник, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. Обов’язковим стає не тільки використання у навчальному процесі нових наукових знань, але й включення творчого пошуку в освітню діяльність.

Постає проблема щодо забезпечення закладів освіти педагогами, які володіють новими психолого-педагогічними методиками, що забезпечуватимуть гуманізацію сучасного освітнього процесу і сприятимуть його виходу на якісно вищий рівень, забезпечивши безперервне навчання, виховання та соціалізацію дитини до самостійного життя. Такий рівень розвитку освіти на сьогодні є перспективою, яка формується та втілюється в системі державного управління освітою.

Завдання проекту.

 1. Утверджувати нові підходи до освіти, що ґрунтуються на принципах демократії, гуманізації, гуманітарізації, безпервності навчального процесу і гармонійному поєднанні досягнень національної науки та світових досягнень.
 2. Віддавати перевагу формуванню етично-обумовленої мотивації навчання, орієнтованої на самоактуалізацію системи індивідуальних цінностей та гуманістичних характеристик, системи взаємовідносин між педагогом і здобувачем освіти.
 3. Провадити систему особистісно орієнтованого спілкування, що спрямоване на вироблення вміння доступно висловлювати думку, враховуючи емоційно стимулювальний вплив слова, який створює на занятті сприятливий клімат.
 4. Створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої особистості.

Місце реалізації проекту: Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради.

Термін реалізації проекту: 2021-2022 навчальний рік.

Учасники проекту: викладачі та студенти Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради.

Очікувані результати.

 1. Популяризувати гуманістично орієнтоване навчання, що є результатом перенесення на ґрунт освіти досягнень та принципів гуманістичної психології.
 2. Підвищувати почуття власної значимості, відповідальності за процес професійного становлення фахового  молодого бакалавра через створення комфортного освітнього середовища в закладі фахової передвищої освіти
 3.  Презентація якісно нового продукту, що створений зусиллями колективної праці та критичного мислення.

Характеристика проекту

 1. За провідною діяльністю: практико-орієнтований.
 2. За галуззю виконання: інтегрований (у процесі їх виконання використовуються знання з різних дисциплін).
 3. За змістом: надпредметний.
 4. За складом учасників: коледжанський.
 5. За кількістю учасників: колективний.
 6. За тривалістю виконання: довготривалий (реалізація проекту триває кілька місяців).

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

№ за/п Термін виконання Структурні складові Відповідальний
  1. вересень 2021 року Виступ спортивної колони «Україна – єдина» Войналович  О.В.
  2. вересень 2021 року Методичні посиденьки «Гуманізація освітнього середовища як чинник розвитку особистості молодшого школяра» (засідання-майстер-клас НСТ та творчої лабораторії викладачів) Марченко Т.В. Левченко С.В.    
  3. вересень 2021 року Науково-методичний онлайн-семінар
«Відповідальне батьківство ХХІ століття»
Самойленко О.А.  
  4. вересень 2021 року Змагання  до Дня фізичної культури і спорту “О спорт! Ти – радість” Тунік Н.Ц.
  5. вересень 2021 року Веббібліографічний список «Людина починається з добра» (на допомогу студентам-практикантам) Кириченко А.В.  
  6. жовтень 2021 року Віртуальна книжкова виставка «Гуманна педагогіка – шлях до серця дитини» Кучик М.Ю.  
  7. жовтень 2021 року Штрихи до портрету “Феномен педагогічного щастя” Левченко С.Вал.  
  8. вересень 2021 року Освітній хаб «Формування професійної компетентності майбутнього педагога: виклики та реалії сьогодення» Самойленко О.А.  
9.  жовтень 2021 року Педагогічний  подіум «Інклюзивна освіта як чинник прояву гуманізму в суспільстві» Шайкова А.Л.
10.   листопад 2021 року Науково-практична конференція “Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, креативність, професіоналізм” Левченко С.В.
11.  листопад 2021 року Вебквест «Сучасний учитель – агент гуманної центрації». Дмитренко Н.І.
  12. листопад 2021 року Методичний діалог «Ідеї гуманної педагогіки як основа професійної компетентності сучасних освітян». Прохорова О.В.  
13.   листопад 2021 року Тренінг «Гуманізація освітнього  простору здобувачів освіти». Прохорова О.В.  
 14. листопад 2021 року Діджитал-діалог «Гуманна педагогіка – шлях у майбутнє» Сойнова Н.І.
15.   листопад 2021 року Круглий стіл “Формування самоповаги – складової гуманістично спрямованої особистості” (засідання клубу рівних можливостей “Софія”) Алєксєєв А.О.
 16. листопад 2021 року Конкурс есе “Гуманізація – найкоротший шлях до особистості” (укладання збірника). Харитюк І.В.  
  17. листопад 2021 року Освітній хаб “Академічна доброчесність” Марченко Т.В.
  18. листопад 2021 року Педагогічний дайджест  “Гуманізація освітнього середовища як чинник розвитку особистості молодшого школяра” Дмитренко Н.І.
  19. грудень 2021 року Інформаційний бюлетень «Серце віддане дітям» (творча спадщина педагогів-гуманістів) Кравченко О.А.  
  20. грудень 2021 року Конкурс сторітеллінгів за цитатами видатних педагогів Харитюк І.В.
  21. січень 2022 року Педагогічна студія «Розвиток творчої гуманної активності студентів засобами музичного мистецтва» Кононко М.Х.
  22. січень 2022 року Конкурс інсценізованої казки “Гуманізм казкової педагогіки” Тихоліз В.О.  
  23. січень 2022 року Педагогічні читання «Гуманізація освітнього процесу як засіб становлення гармонійної особистості». Марченко Т.В.  
  24. січень 2022 року Збірник есе “Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників навчального процесу” Старинець Г.В., Харитюк І.В.
  25. лютий 2022 року Конкурс-книжкова інсталяція «Педагогіка майбутнього – педагогіка гуманізму» Кравченко О.А.  
26.   лютий  2021 року Веббібліографічний список «Толерантність – запорука людяності» Кириченко А.В.  
  27. березень 2022 року Виставка буктрейлерів до творів для дітей «Читати завжди модно» Долінговська С.М.
  28. березень 2022 року Педагогічна мозаїка «Гуманізація взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі» (зустріч із педагогами-новаторами) Антонюк Н.А.    
  29. березень 2022 року Інформаційний проєкт “Академічна доброчесність” Красовська Л.В.  
  30. березень 2022 року Виставка студентських малюнків « Брати наші менші очима студентів ». Литвинчук О.М.  
  31. березень 2022 року Виставка робіт студентів «Позитивне мислення як кладова самореалізації особистості гуманного педагога» Красовська Л.В.  
32.   квітень 2022 року Науково-практична конференція «Формування екологічної компетентності здобувачів  освіти у контексті всебічного розвитку особистості» Кравченко О.А.
  33. квітень 2022 року Конкурс буклетів-мотиваторів «Гуманістичний міст : минуле та майбутнє» Новик Ю.І., Кириченко І.Л., Левченко С.В.
  34. квітень 2022 року Методичний марафон  «Екологічне виховання як інноваційний напрям формування гуманної особистості» Меленець І.О.
  35. квітень 2022 року Педагогічна кав’ярня  (спільне засідання ЦК) «Сучасний учитель: нове бачення НУШ». Самойленко О.А. Кононко М.Х.
  36. упродовж усього проекту Бібліотечний урок  «Виховання гуманістичних цінностей особистості майбутнього вчителя у творчій спадщині видатних педагогів». Кучик М.Ю.
  37. упродовж усього проекту Уроки на природі за методикою В.О.Сухомлинського
Меленець І.О.
38.   упродовж усього проекту Проведення позакласних та позашкільних заходів студентами-практикантами “Єдиний урок доброти “Творімо добро”. Укладання збірника планів-конспектів позакласних занять, проведених під час педагогічної практики «Позакласна та позашкільна виховна робота» Савіна М.В.