2023 рік

Кошторис станом на 01.01.2023 (загальноосвітня субвенція)

Кошторис станом на 01.01.2023 (загальний та спеціальний фонд)

План використання 2023 субвенція

План використання 2023 загальний та спеціальний фонд

2022 рік

Кошторис станом на 01.01.2022 (загальноосвітня субвенція)

Кошторис станом на 01.01.2022 (місцевий бюджет)

Зміни до кошторису на 2022 рік (місцевий бюджет)

Зміни до кошторису на 2022 рік (загальноосвітня субвенція)

Form_f7

Form_f4dc

Form_f5dc_v1

Form_f4_2

Form_f4_1

Form_f3dc

Form_f2

Form_f2 (2)

Form_f2 (1)

Form_f1dc

Form_f_d20

Form_f_d10

Form_2dc

2021 рік

Штатний розпис станом на 01.09.2021

Штатний розпис станом на 01.12.2021

Form_f7

Form_f7 (1)

Form_f5dc_v1

Form_f4dc

Form_f4_2

Form_f4_2 (1)

Form_f4_1

Form_f4_1 (1)

Form_f3dc

Form_f2

Form_f2 (1)

Form_f1dc

Form_f_d20

Form_f_d10 (1)

Form_2dc

2020 рік

Фінансова звітність

Баланс  станом на 01.01.2021

Примiтки_до_рiчноi_фiнансовоi_звiтностi_Form_f5dc_v1

Звiт_про_фiнансовi_резул_тати_-_2dc

Звiт_про_рух_грошових_коштiв_Form_f3dc

Звiт_про_власний_капiтал_Form_f4dc

Бюджетна звітність

Звiт_про_надходження_i_використання_платних_послуг_Form_f4_1

Пояснювал_на_записка

Звiт_про_надходження_i_використання_бюджетних_коштiв_Form_f2

Звiт_про_надходження_i_використання_благодiйних_внескiв_Form_f4_2

Звiт_про_заборгованiст__Form_f7

Довiдка_про_дебiторс_ку_заборгованiст__за_видатками

Довiдка_про_д-т_i_к-т_заборгованiст_

Form_f_d12

Розрахунки спеціального фонду

Розрахунки спеціального фонду

Помісячний план використання коштів

План використання коштів

План асигнувань

Зведення показників