Заходи щодо забезпечення контролю за ходом вступної кампанії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор педколеджу

(підпис існує)      Василь МОРОЗ

11 січня 2021 року

 ЗАХОДИ

щодо забезпечення контролю за ходом вступної кампанії

у Коростишівському педагогічному фаховому коледжі імені І.Я.Франка

Житомирської обласної ради на 2021 рік

 

з/п

Заходи Термін виконання Виконавці

1.

Забезпечити дотримання положень Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра в 2021 році

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,
Меленець І.О.

2.

Забезпечити неухильне виконання інструкції ЄДЕБО

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,
Меленець І.О.
Круківська І.В.

3.

Забезпечити комфортні умов для вступників та їх батьків під час проведення конкурсного  відбору до Коростишівського педагогічного фахового  коледжу імені І.Я. Франка.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Меленець І.О.

4.

Забезпечити недопущення посадових зловживань, правопорушень та хабарництва, дотримання соціальних гарантій пільговим категоріям вступників, професійної самореалізації молодих громадян шляхом здобуття вищої освіти.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Меленець І.О.

5.

Забезпечити постійний зв’язок із центральними органами виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні фахові навчальні заклади, з питань вступної кампанії та громадськими регіональними комісіями.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Меленець І.О.

6.

Факт кожної подачі заяви в паперовій формі заносити до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

упродовж роботи приймальної комісії

Меленець І.О.

7.

З метою контролю за безумовним виконанням Правил прийому до Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка забезпечити належний рівень поінформованості абітурієнтів про навчальний заклад, правила прийому, наявні ліцензії та акредитаційні сертифікати через рекламні стенди, інформаційні блоки, веб-сайт коледжу.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М., члени приймальної комісії

8.

Оприлюднити строки прийому заяв і документів (перелік документів) на проведення конкурсного відбору для зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти до Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка

січень

2021 року

Мороз В.М.,

Меленець І.О.

9.

Оприлюднити перелік вступних випробувань та предметів, із яких відбуватиметься конкурс сертифікатів УЦОЯО у Коростишівський педагогічний  фаховий коледж імені І.Я.Франка

січень-травень

2021 року

Меленець І.О.
10. Оприлюднити програми творчого конкурсу та вступних випробувань із предметів, із яких будуть проведені вступні екзамени до Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка

березень

2021 року

Меленець І.О.

11.

Забезпечити гласність та прозорість, дотримання  принципів пріоритетності знань  під  час  організації  вступної   кампанії   у  роботі приймальної комісії, об’єктивне висвітлення  ходу проведення вступної кампанії до Коростишівського педагогічного коледжу імені І.Я. Франка у засобах масової інформації.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Меленець І.О.

12.

Ознайомити членів приймальної комісії Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка з підсумками вступної кампанії 2020 року та основними завдання щодо організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2021 році.

червень

2021 року

Мороз В.М.

13.

Під час прийому документів членам приймальної комісії забезпечити роз’яснювальну роботу серед вступників щодо особливостей вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році. Забезпечити рівність доступу до здобуття якісної освіти всіх абітурієнтів.

упродовж роботи приймальної комісії

Члени приймальної комісії, відбіркової комісії

14.

Для ефективної діяльності приймальної комісії у період вступної кампанії організувати в навчальному корпусі №1 чітку пропускну систему із залученням студентського самоврядування.

упродовж роботи приймальної комісії

Представники студентського самоврядування

15.

Вжити заходів щодо недопущення випадків незаконного поширення персональних відомостей про вступників та попередження випадків корупційних діянь.

упродовж роботи приймальної комісії

Члени приймальної комісії

16.

Провести інструктивну нараду з членами приймальної комісії та її функціональними підрозділами (відбіркова, предметна екзаменаційна, апеляційна комісії), на якій ознайомити із обов’язками та правами.
Осіб, які готують екзаменаційні матеріали, попередити про персональну відповідальність за розголошення цієї інформації.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.

17.

Із метою своєчасної реакції на зауваження, скарги, пропозиції вступників та їх батьків установити у приміщенні  Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка  “скриньку довіри”, проінформувати вступників про її функціонування.Організувати роботу консультаційного телефону: 5-43-30.

червень-серпень

2021 року

Мороз В.М.,

Меленець І.О.

18.

До складу апеляційної комісії залучати вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які не є членами предметної екзаменаційної комісії Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка”.

на час розгляду апеляцій

Мороз В.М.

19.

Своєчасно проводити засідання членів приймальної комісії Коростишівського педагогічного коледжу імені І.Я. Франка

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.

20.

Висвітлювати у засобах масової інформації хід вступної кампанії 2021 року

упродовж вступної кампанії

2021 року

Мороз В.М.

21.

Провести збори  вступників

липень

2021 року

Мороз В.М.,

Меленець І.О.

22.

Забезпечити збір оперативної інформації про зарахування на перший курс Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка за джерелами фінансування, освітньо-кваліфікаційним рівнем та формами навчання

до 20.08.2021р.

Мороз В.М.,

Меленець І.О.

23.

Інформувати громадськість про подання заяв на вступ до Коростишівського педагогічного коледжу імені І.Я. Франка за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,
Меленець І.О. Круківська І.В.

24.

Створити належні умови для присутності  спостерігачів громадських організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,
Меленець І.О.

25.

Забезпечити надання звітів про результати проведення вступної кампанії у 2021 році

до 10.09.2021р.

Мороз В.М.,Меленець І.О.