ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор педколеджу

 ______________ В.М. Мороз

10 січня 2018 року

 ЗАХОДИ

щодо забезпечення контролю за ходом вступної кампанії

у вищому комунальному навчальному закладі

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"

Житомирської обласної ради на 2018 рік

 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1. 

Забезпечити дотримання положень Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

2. 

Забезпечити неухильне виконання інструкції ЄДЕБО

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.,

Круківська І.В.

3. 

Забезпечити комфортні умов для вступників та їх батьків під час проведення конкурсного  відбору до ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка”.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

4. 

Забезпечити недопущення посадових зловживань, правопорушень та хабарництва, дотримання соціальних гарантій пільговим категоріям вступників, професійної самореалізації молодих громадян шляхом здобуття вищої освіти.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

5. 

Забезпечити постійний зв'язок із центральними органами виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, з питань вступної кампанії та громадськими регіональними комісіями.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

6. 

Факт кожної подачі заяви в паперовій формі заносити до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

упродовж роботи приймальної комісії

Герасимчук С.В.

7. 

З метою контролю за безумовним виконанням Правил прийому до ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка” забезпечити належний рівень поінформованості абітурієнтів про навчальний заклад, правила прийому, наявні ліцензії та акредитаційні сертифікати через рекламні стенди, інформаційні блоки, теле- та радіооголошення.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М., члени приймальної комісії

8. 

Оприлюднити строки прийому заяв і документів (перелік документів) на проведення конкурсного відбору для зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти до ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка”

січень

2018 року

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

9. 

Оприлюднити перелік вступних випробувань та предметів, із яких відбуватиметься конкурс сертифікатів УЦОЯО у ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка”

січень-травень

2018 року

Герасимчук С.В.

10.

Оприлюднити програми творчого конкурсу та вступних випробувань із предметів, із яких будуть проведені вступні екзамени до ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка”

березень

2018 року

Герасимчук С.В.

11. 

Забезпечити гласність та прозорість, дотримання  принципів пріоритетності знань  під  час  організації  вступної   кампанії   у  роботі приймальної комісії, об’єктивне висвітлення  ходу проведення вступної кампанії до ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка” у засобах масової інформації.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

12. 

Ознайомити членів приймальної комісії ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка” з підсумками вступної кампанії 2017 року та основними завдання щодо організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2018 році.

червень

2018 року

Мороз В.М.

13. 

Під час прийому документів членам приймальної комісії забезпечити роз’яснювальну роботу серед вступників щодо особливостей вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році. Забезпечити рівність доступу до здобуття якісної освіти всіх абітурієнтів.

упродовж роботи приймальної комісії

Члени приймальної комісії, відбіркової комісії

 

14. 

Для ефективної діяльності приймальної комісії у період вступної кампанії організувати в навчальному корпусі №1 чітку пропускну систему із залученням студентського самоврядування.

упродовж роботи приймальної комісії

Представники студентського самоврядування

15. 

Вжити заходів щодо недопущення випадків незаконного поширення персональних відомостей про вступників та попередження випадків корупційних діянь.

упродовж роботи приймальної комісії

Члени приймальної комісії

 

16. 

Провести інструктивну нараду з членами приймальної комісії та її функціональними підрозділами (відбіркова, предметна екзаменаційна, апеляційна комісії), на якій ознайомити із обов’язками та правами.

Осіб, які готують екзаменаційні матеріали, попередити про персональну відповідальність за розголошення цієї інформації.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.

17. 

Із метою своєчасної реакції на зауваження, скарги, пропозиції вступників та їх батьків установити у приміщенні ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка”  "скриньку довіри", проінформувати вступників про її функціонування.

Організувати роботу консультаційного телефону: 5-43-27.

червень-серпень

2018 року

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

18. 

До складу апеляційної комісії залучати вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які не є членами предметної екзаменаційної комісії ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка”.

на час розгляду апеляцій

Мороз В.М.

19. 

Своєчасно проводити засідання членів приймальної комісії ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка”

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.

20. 

Висвітлювати у засобах масової інформації хід вступної кампанії 2018 року

упродовж вступної кампанії

2018 року

Мороз В.М.

 

21. 

Провести збори  вступників

липень

2018 року

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

22. 

Забезпечити збір оперативної інформації про зарахування на перший курс ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” за джерелами фінансування, освітньо-кваліфікаційним рівнем та формами навчання

до 25.08.2018р.

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

23. 

Інформувати громадськість про подання заяв на вступ до вищого комунального навчального закладу „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка” за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В., Круківська І.В.

24. 

Створити належні умови для присутності  спостерігачів громадських організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

упродовж роботи приймальної комісії

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

25. 

Забезпечити надання звітів про результати проведення вступної кампанії у 2018 році

до 15.09.2018р.

Мороз В.М.,

Герасимчук С.В.

 

 

Наші Новини


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014

Сайти-партнери