Положення про відкриті навчальні заняття у Коростишівському педагогічному фаховому коледжі імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради 

Відкрите заняття – це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є виявлення рівня професійної та педагогічної майстерності викладача з ціллю подальшого удосконалення викладацької діяльності.

 Такий контроль базується на трьох основних принципах:

систематичність. Систематичний контроль створює належний порядок у процесі навчання, стимулює мотивацію і викладачів, і студентів;

спонукання. Контроль спонукає викладача не заспокоюватися на досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, професійно зростати;

всебічність. Коло критеріїв оцінки педагогічної діяльності викла­дача, з одного боку, дозволяє розглянути цю діяльність у комплексі, виявити, що заслуговує на увагу, може бути розповсюджено, а з іншого — саме аспекти потребують подальшого коригування або удосконалення.

Відкрите заняття виконує низку функцій, а саме:

  • інформаційну, з одного боку, з’являється інформація щодо рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача, з іншого — щодо рівня підготовленості студентів групи;
  • діагностувальну – виявляються провідні методи і прийоми, що застосовуються викладачем, їх відповідність цілям заняття, урахування специфіки аудиторії; встановлюють причини певних похибок у знаннях студентів;
  • мотивувальну — стимулює подальше удосконалення професіоналізму викладача і навчальної діяльності студентів;
  • прогнозувальну – дозволяє розповсюджувати у наступників передовий досвід, окреслювати шляхи зростання педагогічної майстер­ності викладача.

Відкрите заняття – загальноприйнятий методичний захід, під час якого відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики (наприклад, розвиток пізнавальної самостійності студентів, комплекси використання засобів навчання тощо). Без відкритого заняття (виховного заходу) неможливо здійснити поши­рення і впровадження кращового педагогічного досвіду. Цю думку під­тверджував відомий учений і педагог Микола Пирогов: “Як же можна це довести інакше, як не запросивши товаришів на свій урок і не переконавши на власному досвіді”. Відкрите заняття – добровільний крок викладача (крім серії відкритих занять під час атестації за підсумками стажування викладача).