Відділення “Початкова освіта” готує  вчителів  з  початкової освіти із однією з додаткових спеціалізацій: “Вихователь групи продовженого дня”, “Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями”, “Учитель інформатики у початковій школі”. “Учитель іноземної мови у початкових класах”.

                  

     Відділення “Технологічна освіта і фізичне виховання” готує учителів трудового навчання та технологій із додатковими спеціалізаціями “Керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва” або “Учитель інформатики в початковій школі”;
учитель фізичної культури основної школи з додатковою спеціалізацією “Учитель основ здоров’я”.

       

 

Нормативні документи

 ПОЛОЖЕННЯ про відділення

 ПОЛОЖЕННЯ про міжсесійний (рубіжний) контроль рівня знань, умінь і навичок студентів

 ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, відрахування, поновлення, академічні відпустки та повторне навчання

 ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

 

Сертифікат з галузі знань (спеціальності)

01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИМІЩЕННЯ (НАВЧАЛЬНІ ПЛОЩІ), ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 ПЕРЕЛІК ТА УСТАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРІЙ З ПЕОМ У ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КАБІНЕТІВ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.01010201 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

 ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРІЙ З ПЕОМ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ НАЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.01010201 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ

 СТАН СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ СФЕРИ (СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА) ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ПРИМІЩЕНЬ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

  

Сертифікат з галузі знань (спеціальності)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИМІЩЕННЯ (НАВЧАЛЬНІ ПЛОЩІ), ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРІЙ З ПЕОМ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ НАЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.01010201 ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА, ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ

 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КАБІНЕТІВ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.01010301 ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА

 ПЕРЕЛІК ТА УСТАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРІЙ З ПЕОМ У ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 СТАН СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ СФЕРИ (СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА) ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ПРИМІЩЕНЬ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Сертифікат з галузі знань (спеціальності)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура)

 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИМІЩЕННЯ (НАВЧАЛЬНІ ПЛОЩІ), ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КАБІНЕТІВ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.01020101 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

  ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРІЙ З ПЕОМ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ НАЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.01020101 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ

  ПЕРЕЛІК ТА УСТАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРІЙ З ПЕОМ У ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

  СТАН СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ СФЕРИ (СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА) ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

  ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ПРИМІЩЕНЬ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Якісний склад педагогічних працівників ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної рад

  ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)

  ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

 ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВКНЗ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)

Стипендіальне забезпечення

  ПРАВИЛА призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги, премій студентам вищого комунального навчального закладу “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради

 ПОРЯДОК рейтингового оцінювання студентів вищого комунального навчального закладу “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради