Творчі групи 2017-2018н.р.

 СКЛАД ТВОРЧИХ ГРУП НА 2017-2018 Н.Р.

 

 План роботи творчої лабораторії викладачів «Електронний посібник як фактор підвищення мотивації до навчальної діяльності у майбутніх педагогів»

 План роботи творчої групи «Робочий зошит з друкованою основою як складова навчально-дидактичного комплексу»

  План роботи творчої лабораторії «Школа педагогічної майстерності»

  ПЛАН РОБОТИ ДИНАМІЧНОЇ ГРУПИ «Дослідницька активність як основа навчально-пізнавальної діяльності викладачів та студентів»

 План роботи творчої лабораторії викладачів «Сервіси Google у професійній діяльності викладача»

 План роботи творчої групи «Школи професійного росту молодого викладача»

 

 Звіти творчих груп

 

 11 жовтня відбулося перше засідання творчої групи “Електронний посібник як фактор підвищення мотивації до навчальної діяльності у майбутніх педагогів”.

  24 жовтня 2017 року відбулося перше засідання творчої групи «Сервіси Google у професійній діяльності викладача».

  26 жовтня 2017 року відбулося засідання творчої групи «Робочий зошит з друкованою основою як складова навчально-дидактичного комплексу».

 16 листопада 2017 року відбулося перше засідання творчої лабораторії «Школа педагогічної майстерності».

  16 листопада 2017 року було проведене чергове засідання «Школи професійного росту молодого викладача».

 28 грудня 2017 року відбулося перше засідання творчої групи «Дослідницька активність студентів як основа навчально-пізнавальної діяльності», на якому розглядалися питання мотивації участі студентів у пошуковій науково-дослідній роботі.

 5 січня 2018 року відбулося чергове засідання творчої групи «Сервіси Google у професійній діяльності викладача». 

 16 лютого 2018 року відбулося друге засідання творчої групи «Дослідницька активність студентів як основа навчальнопізнавальної діяльності», на якому розглядалося питання організації творчої пошукової науководослідної роботи студентів.

 19 лютого 2018 року було проведене чергове засідання «Школи професійного росту молодого викладача».

 23 лютого 2018 року було проведене чергове засідання творчої лабораторії «Школа педагогічної майстерності».

  19 березня 2018 року відбулося третє засідання творчої групи «Сервіси Google у професійній діяльності викладача».

 23 березня 2018 року відбулося чергове засідання творчої лабораторії “«Електронний посібник як фактор підвищення мотивації до навчальної діяльності у майбутніх педагогів»”.

 29.03.2018 відбулося чергове засідання творчої групи «Робочий зошит з друкованою основою як складова навчально-дидактичного комплексу», на яке були запрошені викладачі циклової комісії методики трудового навчання з практикумом та образотворчого мистецтва з методикою навчання.

 17 травня 2018 року було проведене чергове засідання «Школи професійного росту молодого викладача».

 05.06.2018 відбулося заключне засідання творчої групи «Робочий зошит з друкованою основою як складова навчально-дидактичного комплексу».