Творчі групи 2019-2020 н.р.

 СКЛАД ТВОРЧИХ ГРУП НА 2019-2020 Н.Р.

 Про створення творчих груп викладачів коледжу на 2019-2020 н.р.

Тематика творчих груп

 План роботи творчої лабораторії викладачів «Сучасні засоби унаочнення»

 План роботи творчої лабораторії викладачів «Інформаційно -комунікаційні технології як засіб інтерактивної співпраці викладача та студентів»

 План роботи творчої лабораторії «Школа педагогічної майстерності»

 План роботи творчої лабораторії «Інноваційні педагогічні технології – основа модернізації фахової освіти»

Діяльність творчих груп

  17 жовтня 2019 року відбулося засідання творчої групи «Інформаційно- комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів».

  Для ознайомлення з новими можливостями унаочнення навчального матеріалу, які з’являються внаслідок застосування у навчально-виховному процесі засобів навчання нового покоління, 17 жовтня 2019 року було проведено засідання творчої групи викладачів «Сучасні засоби унаочнення».

 21 жовтня 2019 року відбулося перше засідання творчої групи «Школа педагогічної майстерності».

 28 жовтня 2019 року було проведене чергове засідання «Школи професійного росту молодого викладача».

 3 грудня 2019 року відбулося засідання творчої лабораторії «Інноваційні педагогічні технології – основа модернізації фахової освіти».

 9 грудня 2019 року відбулося друге засідання творчої групи «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів».

 16 грудня 2019 року відбулося засідання Школи педагогічної майстерності на тему «Онлайн-освіта – новий поступ до підвищення рівня компетентності вчителя»

 З метою популяризації використання комп’ютерних технологій під час занять 10 січня 2020 року відбулось засідання творчої лабораторії «Сучасні засоби унаочнення».

11 січня 2020 року  було проведене чергове засідання «Школи професійного росту молодого викладача» на тему «Культура педагогічного спілкування»

23 січня 2020 року відбулося чергове засідання творчої лабораторії «Інноваційні педагогічні технології – основа модернізації фахової освіти».

20 лютого 2020 року відбулося спільне засідання творчої групи «Інформаційно- комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів» та викладачів фізико-математичних дисциплін, на якому розглядалася проблема співробітництва викладача і студента в умовах інтеграції сучасних педагогічних технологій.

18 червня 2020 року відбулося четверте засідання творчої групи «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів».