Сьогодення коледжу

У державній системі освіти ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка" Житомирської обласної ради – самостійний вищий навчальний заклад І рівня акредитації. Це один із найстаріших педагогічних осередків України, який протягом 145 років підготував близько двадцяти тисяч педагогів Центрального регіону України.

У коледжі навчання здійснюється на двох відділеннях – „Початкова освіта”, „Технологічна освіта і фізичне виховання”. Студенти опановують спеціальності: „Учитель початкових класів” із однією з додаткових спеціалізацій – учитель англійської (німецької) мови в початкових класах, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями, вихователь групи продовженого дня, учитель інформатики в початкових класах; „Учитель трудового навчання” зі спеціалізацією за вибором: керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва, учитель інформатики в початковій школі; „Фізичне виховання”, додаткова спеціалізація – учитель безпеки життєдіяльності. На відділенні „Початкова освіта” відкрито заочну форму навчання.

Сьогодні навчальний заклад працює над проблемою „Забезпечення високої якості професійно-практичної підготовки студентів на основі впровадження нового покоління галузевих стандартів та компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу”. Навчально-виховний процес організовують 88 висококваліфікованих викладачів, з яких 4 кандидати наук, 69,3% педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію. Переважна частина викладацького корпусу (57 %) мають стаж роботи 25 років і більше, 4 викладачі навчаються в аспірантурі, 1 — в докторантурі. Педагогічні звання „Старший викладач” присвоєно 11 педагогам, „Викладач-методист” – 43; нагороджено  почесним знаком „Відмінник освіти України” 46% викладачів. Директору педагогічного коледжу В.М. Морозу присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України".

У коледжі запроваджено нові форми організації педагогічної практики студентів на основі співпраці з роботодавцями та адресної підготовки фахівців. Створено реєстр навчальних закладів, які можуть забезпечити найкращі умови для проходження студентами педагогічної практики та працевлаштування.

Навчально-виховний процес відбувається в 35 аудиторіях, 2 лабораторіях, 5 майстернях, кімнатах для індивідуальних музичних занять. Для зміцнення здоров’я та занять спортом у коледжі діють гімнастичний та спортивний зали. У гуртожитку функціонує тенісний зал, згідно з розкладом проводяться заняття спортивних секцій. До приміщення гуртожитку прилягає стадіон, де студенти мають можливість займатися спортом, грати у футбол, волейбол тощо.

До послуг вихованців два сучасних комп’ютерних класи, які підключені до локальної мережі Інтернет. Виховувати у студентів інформаційну культуру покликана бібліотека з фондом 56 000 примірників та читальний зал. У коледжі діє кабінет практичного психолога, медичний кабінет, актовий зал на 180 місць, їдальня, інтернет-кафе. Безпосередньо на території навчального закладу розташований студентський гуртожиток  на  360 місць.

Дбаючи про підвищення фахової майстерності викладачів навчального закладу, коледж став співзасновником навчально-науково-виробничого комплексу „Полісся” при Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка, налагодив науково-навчальні зв’язки з Гете-інститутом, розвиває співпрацю за науковим проектом „Громадська освіта як засіб удосконалення знань з іноземної мови”. З 2001 року існує угода між Корпусом Миру США в Україні та навчальним закладом про співпрацю в рамках проекту навчання англійської мови. Саме в результаті отримання ґранту на базі коледжу створено ресурсно-методичний центр „На допомогу вчителям іноземної мови шкіл міста Коростишева та району”.

Виховна робота в коледжі спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, мови, історії, виявляє високу культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків. Творчому зростанню майбутніх учителів, формуванню у них якостей організатора покликані сприяти 26 гуртків, об’єднання за інтересами та 8 спортивних секцій.

Утвердженню гендерної рівності, вихованню нової генерації української молоді на паритетних засадах сприяє робота клубу рівних можливостей „Софія”, який налагодив партнерські зв’язки з Міжнародним жіночим правозахисним центром „Ла Страда-Україна”.

Члени загону „Волонтер”, керуючись у діяльності ПРООН(UNDP) „Сприяння просвітницькій роботі „Рівний–рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, активно утверджує здоровий спосіб життя серед студентів коледжу та учнів загальноосвітніх закладів міста.

Гордістю коледжу є Мала академія художньої вишивки „Криниченька”, члени якої поринають у секрети української вишивки, досліджують старовинні орнаменти поліських рушників, зберігають та примножують культурну спадщину нашого народу.

Зі славною історією, віковими традиціями навчальний заклад упевнено йде в майбутнє, виконуючи важливе державне завдання – підготовку національно свідомих, високоосвічених педагогічних кадрів.                    

 

 

Наші Новини


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014

Сайти-партнери