Психолого-педагогічних дисциплін

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін

(ПОСИЛАННЯ НА САЙТ)

Циклова (предметна) комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін є випусковою комісією та забезпечує професійну підготовку молодших спеціалістів коледжу.

Діяльність викладачів спрямована на вирішення проблеми «Інноваційні підходи в педагогічній діяльності викладача – запорука професійної компетентності майбутніх учителів». Основними завданнями роботи у процесі реалізації проблеми викладачі вбачають у забезпеченні єдиної методичної та змістової концепції викладання психолого-педагогічних дисциплін, забезпеченні ефективності викладання через використання можливостей інформаційно-комунікаційних, особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання; здійснення пошуку та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів, розвитку критичного мислення, творчого застосування отриманих знань на практиці.
Викладацький склад комісії – це колектив однодумців, професіоналів своєї справи. Велику увагу педагоги приділяють підвищенню фахової компетентності, педагогічної майстерності; активно провадять науково-дослідницьку діяльність.

 

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін. Зліва направо, Абрагам В.І., Шайкова А.Л., Тихоліз Н.С., Дмитренко Н.І., Тихоліз В.О., Шень В.А., Марченко Т.В., Левченко С.В., Савіна М.В., Бойко О.Ф., Сойнова Н.І.

Викладачі комісії є авторами ряду наукових публікацій.

Очолює циклову комісію Марченко Тетяна Володимирівна. Закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка в 1989 р., Київський національний  університет імені Т.Г. Шевченка в 2000 р., аспірантуру  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в 2012 р.,  працює в коледжі з 2006 року,  спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії.

Шень Віра Анатоліївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка (1978 р.), Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького  (1983 р.), працює в коледжі з 1983 року, заступник директора з навчальної роботи, має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», занесена до книги “Відомі педагоги Житомирщини” (2003 р.).

Тихоліз Віра Олексіївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка  (1973 р.), Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького (1980 р.), курси відділення викладачів педагогіки і психології при Академії педагогічних наук СРСР у Москві   (1986 р.), працює в коледжі на посаді викладача з 1986 року, має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», занесена до тематичного збірника “Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України” (2006 р.)

Дмитренко Ніна Іванівна закінчила Житомирський державний педагогічний інститут  ім. І.Я.Франка (1989 р.), магістратуру (2006 р.), працює в коледжі з 1997 року, має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Шайкова Аліна Леонтіївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я. Франка (1996 р.), Національний педагогічний університет імені  М.П. Драгоманова  (2000 р.), аспірантуру ( 2010 р.),  працює в коледжі з 2006 року, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Сойнова Наталія Іванівна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка  (1991 р.), Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка (1996 р.), Інститут післядипломної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка (2007 р.), працює в коледжі з 2005 року, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Савіна Мирослава Валеріївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка (1991 р.), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2006 р.), працює в коледжі з 2006 року, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Тихоліз Наталія Сергіївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка (2002 р.), Житомирський державний університет імені   Івана Франка (2005 р.), магістратуру (2006 р.), аспірантуру (2010 р.), працює в коледжі з 2009 року, спеціаліст.

Абрагам Валентина Іванівна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я Франка (2001 р.), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  (2006 р.), є аспірантом цього навчального закладу з 2010 р., працює в коледжі з 2009 року, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Левченко Світлана Віталіївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я Франка (1998 р.), Житомирський державний університет імені Івана Франка (2009 р.), спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Працює в коледжі з 2013 року.

  Методичний тиждень психолого-педагогічних дисциплін відбувся впродовж 14-18 грудня 2015 року.

 З 23.01.2017 по 27.01.2017 у коледжі пройшов методичний тиждень предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

 З 13.11.2017 по 17.11.2017 пройшов методичний тиждень предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

 З 12.11.2018 по 16.11.2018 у коледжі пройшов методичний тиждень предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

 З 18.11.2019 по 22.11.2019 у коледжі пройшов методичний тиждень предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

З 16.11.2020 по 20.11.2020 відбувся методичний тиждень циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

МЕТОДИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ КОМІСІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОХОДИВ з 15.11.21-19.11.21
 14-18 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ. МЕТОДИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. ТВОРИ СВОЄ МАЙБУТНЄ!

 Портфоліо

 Загін Волонтер

 Геній А.С.Макаренка (портфоліо)