Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін 

Проблема, над якою працює циклова комісія: "Формування професійної компетенції майбутніх учителів засобами впровадження інноваційних технологій". Тому одним із основних завдань викладачів психолого-педагогічних дисциплін є забезпечення  високоякісної професійної підготовки майбутніх учителів, яка передбачає  залучення студентів  до активної пізнавальної діяльності, оволодіння професійними компетенціями, чіткого, усвідомленого, творчого застосування отриманих фахово важливих знань на практиці. Надається перевага активним формам  навчання з  урахуванням елементів проблемності, наукового пошуку, широким використанням резервів самостійної роботи;  застосуванню інтенсивних професійно орієнтованих технологій, що дають змогу не тільки інтенсифікувати, але й індивідуалізувати процес навчання; широкому застосуванню комунікаційно-інформаційних технологій, використання яких побудовано на таких принципах: технологічний та системний підхід до навчання; можливість керувати навчальним процесом; індивідуалізація й диференціація навчального процесу із врахуванням рівня засвоєння знань та відповідних професійних навичок і вмінь кожної особистості.

Комісія об'єднує 10 викладачів, серед яких 4  аспіранти, 4 магістри.

  Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін. Зліва направо, 1ряд: Абрагам В.І., Шень В.А., Тихоліз В.О., Марченко Т.В; 2 ряд: Тихоліз Н.С., Кириченко О.В., Дмитренко Н.І., Савіна М.В., Сойнова Н.І.

Викладачі комісії є авторами ряду наукових публікацій.

Очолює циклову комісію Марченко Тетяна Володимирівна. Закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка в 1989 р., Київський національний  університет імені Т.Г. Шевченка в 2000 р., аспірантуру  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в 2012 р.,  працює в коледжі з 2006 року, методист заочного відділення, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії.

Шень Віра Анатоліївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка (1978 р.), Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького  (1983 р.), працює в коледжі з 1983 року, заступник директора з навчальної роботи, має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», занесена до книги "Відомі педагоги Житомирщини" (2003 р.).  

Тихоліз Віра Олексіївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка  (1973 р.), Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького (1980 р.), курси відділення викладачів педагогіки і психології при Академії педагогічних наук СРСР у Москві   (1986 р.), працює в коледжі на посаді викладача з 1986 року, має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», занесена до тематичного збірника "Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України" (2006 р.)

Дмитренко Ніна Іванівна закінчила Житомирський державний педагогічний інститут  ім. І.Я.Франка (1989 р.), магістратуру (2006 р.), працює в коледжі з 1997 року, має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Кириченко Олена Валеріївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка (1997 р.), Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка  (2002 р.), магістратуру Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"  (2010 р.), працює в коледжі на посаді викладача з 2003 р. спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Шайкова Аліна Леонтіївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я. Франка (1996 р.), Національний педагогічний університет імені  М.П. Драгоманова  (2000 р.), аспірантуру ( 2010 р.),  працює в коледжі з 2006 року, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Сойнова Наталія Іванівна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка  (1991 р.), Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка (1996 р.), Інститут післядипломної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка (2007 р.), працює в коледжі з 2005 року, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Савіна Мирослава Валеріївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка (1991 р.), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2006 р.), працює в коледжі з 2006 року, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Тихоліз Наталія Сергіївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка (2002 р.), Житомирський державний університет імені   Івана Франка (2005 р.), магістратуру (2006 р.), аспірантуру (2010 р.), працює в коледжі з 2009 року, спеціаліст.

Абрагам Валентина Іванівна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я Франка (2001 р.), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  (2006 р.), є аспірантом цього навчального закладу з 2010 р., працює в коледжі з 2009 року, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Левченко Світлана Віталіївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я Франка (1998 р.), Житомирський державний університет імені Івана Франка (2009 р.), спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Працює в коледжі з 2013 року.

 

  Методичний тиждень психолого-педагогічних дисциплін відбувся впродовж 14-18 грудня 2015 року.

 З 23.01.2017 по 27.01.2017 у коледжі пройшов методичний тиждень предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

 З 13.11.2017 по 17.11.2017 пройшов методичний тиждень предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

 З 12.11.2018 по 16.11.2018 у коледжі пройшов методичний тиждень предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

  Портфоліо

 Загін Волонтер

 Геній А.С.Макаренка (портфоліо)

 

Наші Новини


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014

Сайти-партнери