Природничих дисциплін з методикою навчання

Циклова комісія викладачів природничих дисциплін

(ПОСИЛАННЯ НА САЙТ)

Циклова комісія викладачів природничих дисциплін – колектив високопрофесійних фахівців, який працює над проблемою “Підвищення якості природничої освіти студентів шляхом упровадження інтерактивних та інноваційних  методів навчання”.

Широке застосування сучасних інноваційних педагогічних технологій у процесі викладання природничих предметів та дисциплін сприяє досягненню основної мети, яку ставлять перед собою викладачі комісії: дати студентам усвідомлені систематичні міцні природничі знання, сформувати цілісне наукове уявлення про природу, навколишній світ, закласти основи екологічної свідомості, відповідальності та культури здорового способу життя;  здійснювати постійну методичну підготовку студентів до майбутньої професійної  діяльності.

 Циклова комісія викладачів природничих дисциплін. Зліва направо:  Горобець О.А., Кочина Н.М.,  Ляшук А.Б., Меленець І.О., Кравченко О.А.

У комісії зберігаються і плідно примножуються традиції, започатковані в навчальному закладі з перших років його існування. Великою честю для викладачів комісії є той факт, що біля витоків вивчення природничих дисциплін стояв відомий дослідник поліської природи  Кудрицький Михайло Петрович, який під час роботи в Коростишівській учительській семінарії закладав основи української метеорологічної науки.

Голова комісії Кочина Наталія Миколаївна. Закінчила Донецький державний університет  (1983 р.). Працює в коледжі з 1987 р. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Викладач-методист», нагороджена знаком   «Відмінник освіти України».

Ляшук Алла Борисівна закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Я.Франка (1983 р.). Працює в коледжі з 1985 р. Спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії, має педагогічне звання «Викладач-методист», нагороджена знаком  «Відмінник освіти України».

Горобець Олена Анатоліївна закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Я.Франка (1991 р.).  Працює в коледжі з 2007 р., спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії.

Меленець Ірина Олексіївна закінчила Житомирський державний університет імені Івана  Франка (2002 р.).  Працює в коледжі з 2008 року. Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Кравченко Оксана Анатоліївна закінчила Коростишівське   педагогічне   училище ім.  І.Я.Франка  (1997 р.), Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (2003 р.). Працює в коледжі з 2015 року. Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Викладачі циклової комісії плідно працюють над підвищенням фахової майстерності, удосконалюють форми і методи проведення занять, забезпечують високий науковий і методичний рівень навчальних занять із предметів та дисциплін природничого циклу. Всю навчальну, методичну, виховну роботу спрямовано на формування у студентів коледжу наукового екологічного та валеологічного світогляду, формування практичних умінь та навичок.

Під керівництвом викладачів комісії проводиться значна робота щодо озеленення  і впорядкування території навчального закладу, вулиць та скверів  міста. За успіхи в цій роботі педагогічний коледж неодноразово визнавався переможцем у щорічних міському й обласному конкурсах «Моє квітуче Полісся».

Студенти та викладачі щорічно беруть участь у Всеукраїнських акціях «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Зелений паросток майбутнього», «Молодь за здоровий спосіб життя».

Студенти, підготовлені викладачами комісії, є неодноразовими переможцями і призерами регіональних конкурсів та олімпіад із природничих предметів та дисциплін. На базі комісії  працює гурток «Хімія і життя» (керівник Меленець І.О.) та еколого-натуралістичний клуб «Довкілля» (Горобець О.А.), робота яких сприяє об’єднанню  в єдине ціле фізичних, хімічних, біологічних, екологічних знань і формуванню в молоді природничо-наукової картини світу.

 Портфоліо комісії

  Методичний тиждень 2016

  Методичний тиждень 2017

 Методичний тиждень 2018

 Тиждень циклової комісії природничих дисциплін 15. 04. 2019 – 19.04. 2019

 Тиждень циклової комісії природничих дисциплін 19. 04. 2021 – 26.04. 2021

Методичний тиждень 2022