Положення про організацію освітнього процесу

  Положення про організацію освітнього процесу 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» освітньо-професійного ступеня ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР за спеціальністю 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА галузі знань О1 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Кваліфікація: ВЧИТЕЛЬ  ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» освітньо-професійного ступеня ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ   БАКАЛАВР  зі спеціальності 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) галузі знань 01 ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА кваліфікація:  ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» освітньо-професійного ступеня ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР зі спеціальності 014  СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ) галузі знань О1 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА кваліфікація: ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ за спеціальністю 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА галузі знань О1 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Кваліфікація: ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ зі спеціальності 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) галузі знань 01 ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА Кваліфікація:  ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ зі спеціальності 014  СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ) галузі знань О1 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Кваліфікація: ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

 ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення екзаменів 

 ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради

  ПОЛОЖЕННЯ про критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

  ПОЛОЖЕННЯ про державну екзаменаційну комісію 

 ПОЛОЖЕННЯ про порядок відпрацювання пропущених занять студентами ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради

 ПОЛОЖЕННЯ про виконання курсових робіт у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради