Педагогічні ради

Педагогічна рада

       Педагогічна рада є постійно діючим, дорадчим, колегіальним органом, створеним для вирішення основних питань діяльності ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради. Педагогічна рада у своїй діяльності керується законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Статутом ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради, наказом МОН № 161 від 2.06.1993 року Про затвердження  Положення про організацію навчального  процесу у вищих  навчальних закладах  та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

До складу педагогічної ради входять: директор (голова, як правило), його заступники, завідувачі відділень, голови циклових комісій, викладачі, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, вихователі, педагог-психолог, представники органів студентського самоврядування, голова батьківського комітету.

Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності -заступник директора з навчальної роботи.

Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

Рішення педагогічної ради є рекомендаційними для колективу ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради. Рішення педагогічної ради, затверджені наказом освітньої установи, є обов’язковими для виконання.

 Положення про педагогічну раду

2019-2020н.р.

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2019/2020 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2019-2020н.р.

 Про виконання рішень педагогічної ради від 30.08.2019

 Про виконання рішень педагогічної ради від 12.12.2019

Про виконання рішень педагогічної ради від 12.02.2020

Про виконання рішень педагогічної ради від 20.05.2020

2018-2019н.р.

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2018/2019 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2018-2019н.р.

 Про виконання рішень педагогічної ради від 30.08.2018

 Про виконання рішень педагогічної ради від 28.11.2018

  Про виконання рішень педагогічної ради від 20.02.2019

 Про виконання рішень педагогічної ради від 16.04.2019

2017-2018н.р. 

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2017/2018 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2017-2018н.р.

  Про виконання рішень педагогічної ради від 31.08.2017

 Про виконання рішень педагогічної ради від 15.02.2018

 Про виконання рішень педагогічної ради від 26.04.2018

2016-2017н.р. 

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2016/2017 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2016-2017н.р.

 Про виконання рішень педагогічної ради від 31.08.2016

 Про виконання рішень педагогічної ради від 13.12.2016

 Про виконання рішень педагогічної ради від 03.02.2017

 Про виконання рішень педагогічної ради від 17.05.2017