Педагогічна рада

       Педагогічна рада є постійно діючим, дорадчим, колегіальним органом, створеним для вирішення основних питань діяльності ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради. Педагогічна рада у своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Статутом ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради, наказом МОН № 161 від 2.06.1993 року Про затвердження  Положення про організацію навчального  процесу у вищих  навчальних закладах  та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

       До складу педагогічної ради входять: директор (голова, як правило), його заступники, завідувачі відділень, голови циклових комісій, викладачі, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, вихователі, педагог-психолог, представники органів студентського самоврядування, голова батьківського комітету.

       Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності -заступник директора з навчальної роботи.

       Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

       Рішення педагогічної ради є рекомендаційними для колективу ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради. Рішення педагогічної ради, затверджені наказом освітньої установи, є обов'язковими для виконання.

 

 Положення про педагогічну раду

2018-2019н.р.

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2018/2019 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2018-2019н.р.

 Про виконання рішень педагогічної ради від 30.08.2018

 Про виконання рішень педагогічної ради від 28.11.2018

  Про виконання рішень педагогічної ради від 20.02.2019

 Про виконання рішень педагогічної ради від 16.04.2019

2017-2018н.р. 

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2017/2018 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2017-2018н.р.

  Про виконання рішень педагогічної ради від 31.08.2017 

 Про виконання рішень педагогічної ради від 15.02.2018

 Про виконання рішень педагогічної ради від 26.04.2018

 

2016-2017н.р. 

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2016/2017 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2016-2017н.р.

 Про виконання рішень педагогічної ради від 31.08.2016

 Про виконання рішень педагогічної ради від 13.12.2016

 Про виконання рішень педагогічної ради від 03.02.2017

 Про виконання рішень педагогічної ради від 17.05.2017

 

2015-2016н.р.

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2015/2016 навчальний рік

 Педагогічні ради

 Про виконання рішень педагогічної ради від 31.08.2015

 Про виконання рішень педагогічної ради від 17.12.2015

 Про виконання рішень педагогічної ради від 27.01.2016

 Про виконання рішень педагогічної ради від 12.05.2016

Наші Новини


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014

Сайти-партнери