Організація навчального процесу в коледжі

Організація навчального процесу у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради провадиться на  підставі:

1.  Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”;

2.   Постанов Кабінету Міністрів України:

     –   від 05.09.1996  №1074 “Положення про державний вищий заклад освіти”;

     –   від 27.08.2010 № 796  “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності ”;

     –   від 09.09.2001 №978 “Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей” (зі змінами та доповненнями);

     –   від 08.04.2011 №1614 “Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України”;

     –   від 29.09.2003  №1380 “Про ліцензування освітніх послуг” (зі змінами та доповненнями).

3.  Наказів Міністра освіти і науки України:

     –   від 06.06.1996  №191/153 “Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти”;

     –   від 07.08.2002  №450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”;

     –   від 15.07.1996  №245 “Положення про порядок переведення, від­рахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”;

     –   від 22.08.2003 №576 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти України з напряму  підготовки 0101 Педагогічна освіта».

 4.   Статуту ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледжі імені І.Я.Франка».