Ліцензування та акредитація

ВИСНОВОК

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про акредитаційну експертизу

підготовки молодших спеціалістів

зі спеціальності  5.01020101 Фізичне виховання   галузі знань

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

у вищому комунальному навчальному закладі «Коростишівський        педагогічний коледж імені І.Я.Франка»  Житомирської обласної ради

Висновок експертної комісії 

Порівняльна таблиця 

Результати комплексних контрольних робіт