Циклова комісія викладачів методики трудового навчання з практикумом і образотворчого мистецтва з методикою навчання

 Комісія викладачів методики трудового навчання з практикумом та образотворчого мистецтва з методикою навчання плідно працює над формуванням професійної компетентності майбутніх педагогів засобами інноваційних технологій та найкращих національних традицій.

Викладачі циклової комісії творчо працюють над актуальними проблемами методик викладання, запроваджуючи новітні педагогічні технології, зокрема проектну та інформаційні технології, здійснюють творчий підхід до використання різних форм організації навчання. 

 

 

 Циклова комісія викладачів методики трудового навчання з практикумом та образотворчого мистецтва з методикою навчання. 2017 рік. Зліва направо: Гордійчук О.М., Кубіцька М.Д.,            Красовська Л.В., Литвинчук О.М., Марчинська Л.В. 

 

Викладачі комісії вміло прилучають студентів до вивчення, збереження та відродження національних традицій і ремесел, старовинних узорів поліських рушників та одягу, що сприяє їх естетичному вихованню й розвитку творчих здібностей, засвоєнню основ народознавства та краєзнавства.

Красовська Людмила Вадимівна, голова циклової комісії з 2010 року, закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я. Франка (1988р.), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (1995 р.).  Працює в коледжі з 2008 року,   спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Викладач-методист».

Марчинська Людмила Володимирівна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я. Франка (1963 р.), Житомирський педагогічний інститут ім. І.Я.Франка (1974 р.).  Працює в коледжі з 1963року, викладачем – з 1972 року, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Викладач – методист»,  майстер народної творчості, нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Кубіцька Марія Дмитрівна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я. Франка (1963 р.), Житомирський педагогічний інститут ім. І.Я.Франка (1975 р.).   Працює в коледжі з 1966 року, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Старший викладач».

Литвинчук Олена Михайлівна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я. Франка (1992 р.), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (1998 р.), Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського (2004 р.).  Працює в коледжі з 2001 року, спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії.

Гордійчук Олена Миколаївна закінчила Коростишівське педагогічне училище імені І.Я. Франка (1997 р.), Житомирський державний університет імені Івана Франка (2005 р.).  Навчається в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.  Працює в коледжі з 2010 року, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

 Портфоліо

Тиждень комісії

Наші Новини


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014

Сайти-партнери