Методичні ради 2016-2017н.р.

Вищий комунальний навчальний заклад

“Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка”

Житомирської обласної ради

 

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ

31 серпня  2016 року                                                                            № 105

 

Про затвердження складу

методичної ради

на 2016/2017 навчальний рік

 

     Методична рада – колегіальний орган, який об’єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, створюється з метою удосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації, педагогічної майстерності викладачів.

     Відповідно до п.1.4 “Положення про методичну раду ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради”, що затверджене наказом по коледжу №156 від 29.08.2014, з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи,

 

      НАКАЗУЮ:

 1.   Затвердити на 2016-2017 н.р. методичну раду у складі:

Сушицької О.Л. – голови методичної ради, заступника директора з навчальної роботи;

Беседовської І.В. – заступника голови методичної ради, методиста коледжу;

Радкевич Г.А. – секретаря методичної ради;

Мороза В.М. – члена методичної ради, директора педагогічного коледжу;

Демченко А.М. – члена методичної ради, заступника директора з виховної роботи;

Антонюк Н.А. – члена методичної ради, завідувача з навчально-виробничої практики;

Корзуна В.М. – члена методичної ради, керівника фізичного виховання, викладача фізичного виховання;

Корзун О.В. – члена методичної ради, завідувача відділення “Технологічна освіта і фізичне виховання”;

Голуб Л.В. – члена методичної ради, завідувача відділення “Початкова освіта”;

Долінговської С.М. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів української літератури та української мови з методикою навчання,

Марченко Т.В. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін;

Кочиної Н.М. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів природознавчих дисциплін;

Самойленко О.А. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів соціально-економічних дисциплін;

Самійлик А.С. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів математики і фізики, голови профкому працівників коледжу;

Тунік Н.Ц. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів фізичної культури і виховання та допризовної підготовки;

Прохорової О.В. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів іноземних мов з методикою навчання  та зарубіжної літератури;

Кононка М.Х. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів музики;

Красовської Л.В. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів практикуму у навчальних майстернях та образотворчого мистецтва;

Герасимчука С.В. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін.

Клименко І.М. – члена методичної ради, завідувача методичного кабінету;

Парфенюк Т.В. – члена методичної ради, практичного  психолога.

 

  1. Наказ довести до відома викладачів коледжу.
  2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор коледжу                                            В.М.Мороз

 

 Тематика методичних рад у 2016-2017н.р.