Вищий комунальний навчальний заклад

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"

Житомирської обласної ради

 

 

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ

 

27 серпня  2015 року                                                                            № 154

 

 

Про затвердження складу

методичної ради

на 2015/2016 навчальний рік

 

 

Методична рада – колегіальний орган, який об'єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, створюється з метою удосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації, педагогічної майстерності викладачів.

Відповідно до п.1.4 "Положення про методичну раду ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради", що затверджене наказом по коледжу №156 від 29.08.2014, з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи,

 

 НАКАЗУЮ:

 1.   Затвердити на 2015-2016 н.р. методичну раду у складі:

Шень В.А. – голови методичної ради, заступника директора з навчальної роботи;

Беседовської І.В. – заступника голови методичної ради, методиста коледжу;

Радкевич Г.А. – секретаря методичної ради;

Мороза В.М. – члена методичної ради, директора педагогічного коледжу;

Демченко А.М. – члена методичної ради, заступника директора з виховної роботи;

Сушицької О.Л. – члена методичної ради, завідувача з навчально-виробничої практики;

Корзун О.В. – члена методичної ради, завідувача відділення "Технологічна освіта і фізичне виховання";

Голуб Л.В. – члена методичної ради, завідувача відділення "Початкова освіта";

Антонюк Н.А. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів української мови з методикою навчання,

Корзуна В.М. – члена методичної ради, керівника фізичного виховання, викладача фізичного виховання і допризовної підготовки;

Марченко Т.В. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін;

Кочиної Н.М. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів природознавчих дисциплін;

Самойленко О.А. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів соціально-економічних дисциплін;

Самійлик А.С. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів математики і фізики, голови профкому працівників коледжу;

Рудницької Л.В. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів російської мови та зарубіжної літератури;

Тунік Н.Ц. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів фізичної культури і виховання та допризовної підготовки;

Прохорової О.В. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії іноземних мов;

Кононка М.Х. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів музики;

Красовської Л.В. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів практикуму у навчальних майстернях та образотворчого мистецтва;

Герасимчука С.В. – члена методичної ради, голови предметної (циклової) комісії викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін.

Клименко І.М. – члена методичної ради, завідувач методичного кабінету;

Жилінок Т.А. – члена методичної ради, практичного психолога;

Парфенюк Т.В. – члена методичної ради, практичного  психолога.

 

 Методичні ради

 7 жовтня відболося засідання методичної ради

 2 листопада відбулося засідання методичної ради

  2 грудня 2015 року відбулося чергове засідання методичної ради коледжу, на порядок денний якого було винесено тему «Інноваційні технології як механізм підвищення якості підготовки майбутніх вчителів».

 05.01.2016 відбулося засідання методичної ради на тему: «Самореалізації особистості в умовах гуманізації навчального процесу»

 Духовність є вищим рівнем розвитку особистості, для неї основним регулятором є людські цінності. Це рівень зрілої відповідальності особистості, здатної пізнавати і творити світ з добром для людей, використовуючи гуманістичний підхід до задоволення суспільних потреб. Тому актуально звучав порядок денний теми чергового засідання методичної ради «Духовність як критерій якості освіти майбутнього педагога», що відбулася 3 лютого 2016 року 

 Актуальні питання методики навчання як важливого чинника підвищення якості професійної підготовки студентів у коледжі. Саме так звучала тема чергового засідання методичної ради, яке відбулося 3 березня 2015 року.

 Актуальним було чергове засідання методичної ради на тему: «Реалізація творчого потенціалу викладача як шлях підвищення якості освітнього процесу», що відбулося 6 квітня 2016 року. 

 Методична робота в навчальному закладі завжди була і є фундаментом, на якому будується і через який вирі¬шується її головне завдання – здійснення навчально-виховного процесу, підготовка високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців. Це обумовило тематику засідання методичної ради коледжу «Методична робота як складова педагогічної компетентності», що відбулося 5 травня 2016 року.

Наші Новини


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014

Сайти-партнери