08.05.2020 для студентів І курсу спеціальності 013 Початкова освіта було проведено онлайн-вебінар «Сторітелінг: мистецтво створювати історії, що захоплюють».

Сторітелінг – технологія створення історії та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача.

У перекладі з англійської story означає історія, а telling – розповідати. Отже, сторітелінг – це розповідь історій.

Мова – це складний психологічний процес, який неможливо оцінювати, розвивати окремо від мислення або сприймання. Розповідь історій – процес емоційний, захоплюючий, який добре запам’ятовується. Отже, сторітелінг як вигадка казок, історій добре підходить для формування усного мовлення учнів.

Сторітелінгом зацікавлені і педагоги, і психологи у всьому світі, оскільки пояснення матеріалу у формі розповіді історій розвиває в учнів уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіти. Історії дозволяють розповісти про те, як приймаються рішення та будуються стосунки. Через обмін історіями, вибудовуючи емоційні зв’язки, учні та вчителі створюють правильні та якісні взаємостосунки.

08.05.2020 для студентів І курсу спеціальності 013 Початкова освіта було проведено онлайн-вебінар «Сторітелінг: мистецтво створювати історії, що захоплюють».

Розповідь – ключовий прийом в роботі вчителя. Сторітелінг як формат навчання у школі має величезну практичну користь. Гадаю, що ви погодитеся: вміння говорити, формулювати власні думки – необхідні життєві навички для кожної людини. На сьогодні володіння інформацією, її обробка, вміння чітко передавати почуття, аргументувати свою позицію – головні завдання, які стоять перед освітою.

Студенти, майбутні вчителі початкових класів, презентуватимуть сторітелінги про моральні чесноти, які відкривають серця, допомагають уникнути конфліктів, налагодити взаємини.

Режим доступу: https://us04web.zoom.us/j/73760943218