Бібліотека

     Бібліотека педагогічного коледжу вносить вагомий вклад у вирішення завдань підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів.

     Станом на 01.01.2015  року книжковий  фонд  бібліотеки становить 56000 екземплярів книг, у  тому числі 28000 підручників. Бібліотека одержує 44 періодичних фахових видань. За останні роки книгозбірня поповнилася новими довідковими виданнями  з питань педагогіки, психології,  мовознавства,  літературознавства,  історії України,  правознавства, художньою літературою,  підручниками для вищих навчальних закладів та загальноосвітньої підготовки   згідно з навчальними планами та програмами.

     Нині бібліотека є навчальним, інформаційним, культурно-просвітницьким підрозділом коледжу,  основне завдання якого – забезпечення повного, високоякісного й оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування студентів та викладачів. Зростає бібліотечний фонд,  кількість відвідувань,  покращилася матеріальна база,  розширилася площа бібліотеки, змінилася її структура. Запроваджуються інформаційно-комунікаційні технології. До складу бібліотеки входять: абонемент, читальна зала, книгосховище.  Для поліпшення  обслуговування студентів у вересні 2010 року було відкрито філіал у студентському гуртожитку.

     Інформаційне ядро бібліотеки  –  система каталогів і картотек.  Бібліотека чимало робить для розкриття своїх фондів та популяризації книги всіма методами й засобами бібліотечної роботи. Для забезпечення інформаційних запитів студентів та викладачів коледжу використовуються різні форми й методи індивідуальної та масової інформації. У читальній залі постійно організовуються книжкові виставки, тематичні огляди літератури, зокрема: «Нові надходження періодики»,   «Літературний календар», «Освіта України: поступ у майбутнє»,  «Україна: історія та сьогодення».  Постійно функціонують стенди  «На допомогу студенту-практиканту», «На допомогу куратору навчальної групи» та ін.

     Бібліотека пропагує бібліотечно-бібліографічні  та інформаційні знання  серед студентів. Тут завжди можна знайти відповідь на будь-яке питання, одержати кваліфіковану допомогу фахівця, готуючись до виступу, доповіді, заліку; скласти список літератури до курсової роботи чи реферату.

    Традиційними стали бібліотечні уроки,  які проводять  для студентів коледжу працівники  бібліотеки. Бібліотека діє як просвітницький центр, відгукуючись на видатні події й знаменні дати, є учасником різноманітних заходів, бере участь у проведенні регіональних та обласних семінарів педагогічних та бібліотечних працівників. Характерним для роботи бібліотеки є співпраця з цикловими комісіями викладачів коледжу. Це стосується питань комплектування фонду,  інформації про нові надходження,  порад з добору  літератури до семінарських та практичних занять, проведення бібліографічних оглядів на засіданнях комісій  та ін. 

    Станом на 01.01.2015 року бібліотека обслуговує  860 читачів за єдиною реєстраційною картотекою,  а всі підрозділи  –  1548 читачів. Користувачами бібліотеки є студенти денної та заочної форм навчання, викладачі, працівники структурних підрозділів,  а також учителі загальноосвітніх закладів міста.  Кількість відвідувань за рік становить  35000 ,  а кількість книговидач – 49000 екземплярів.

    Зараз у бібліотеці працюють: Кучик Марія Юріївна на посаді провідного спеціаліста (завідувачка),  Кириченко  Олена Валеріївна – спеціаліст 1 категорії, Кравченко Оксана Анатоліївна – спеціаліст.  У сучасних умовах, коли здійснюється реформування освіти й реалізуються нові концепції підготовки спеціалістів, своє найголовніше завдання колектив бібліотеки вбачає в систематичному поновленні та ефективному використанні книжкового фонду  в навчально-виховному процесі.

    Динаміка розвитку книгозбірні – від бібліотеки на допомогу навчальному процесу до перетворення її на сучасний інформаційно-культурний центр коледжу. Сьогодні бібліотека визначає свою нову роль і прогнозує майбутнє, тісно пов’язане з електронними джерелами інформації;  змінює характер відносин із користувачами,  веде пошуки раціональніших шляхів свого  розвитку.

   Положення про бібліотеку ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради.

  « Нехай мої струни лунають…» Під такою назвою працівники бібліотеки коледжу провели літературно-мистецьку годину, присвячену 145-ій річниці від дня народження Лесі Українки. Учасниками заходу були студенти першого курсу.