Бібліотека

Бібліотека педагогічного фахового коледжу вносить вагомий вклад у вирішення завдань підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів.

Станом на 01.01.2021 року книжковий фонд бібліотеки становить 46 000 екземплярів книг, у тому числі 25 000 підручників. Бібліотека одержує 14 періодичних фахових видань. За останні роки книгозбірня поповнилася новими виданнями з питань педагогіки, психології, мовознавства, літературознавства, історії України, правознавства, художньою літературою, підручниками для вищих навчальних закладів та загальноосвітньої підготовки згідно з навчальними планами та програмами.

Нині бібліотека є навчальним, інформаційним, культурно-просвітницьким  підрозділом коледжу, основне завдання якого – забезпечення повного, високоякісного й оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування студентів та викладачів.

Зростає книжковий фонд, кількість відвідувань, покращилася матеріальна база, впроваджується нова система класифікації літератури – УДК, змінилася структура бібліотеки. До складу  бібліотеки входять абонемент, читальна зала, книгосховище.

Сьогодні бібліотека акцентує увагу на використанні нових форм обслуговування користувачів, а послуги на основі інформаційно-комунікаційних технологій – обов’язковий компонент її роботи.

Інформаційне ядро бібліотеки – система каталогів і картотек. Бібліотека чимало робить для розкриття своїх фондів та популяризації книги всіма методами й засобами бібліотечної роботи. Для забезпечення інформаційних запитів студентів та викладачів коледжу використовуються різні форми й методи індивідуальної та масової інформації.

Увагу читачів привертають книжкові інсталяції, перегляди та книжкові виставки  актуальної тематики, мистецько-біографічні етюди. Популярними стали  бібліофреші, мультимедійні презентації, віртуальні бібліографічні огляди, слайд-перегляди, бібліотечні етюди тощо.

У читальній залі постійно організовуються тематичні перегляди, виставки-персоналії, виставки-портрети, виставки історичної пам’яті, зокрема: «Правовий простір молоді», «Україна: незалежність, гідність, свобода», «Нова українська школа: пошук, ініціатива, творчість», « Планета, створена для життя», «Нова українська школа: простір освітніх можливостей» тощо.  Постійно функціонують стенди «На допомогу студенту-практиканту», « Літературно-мистецький календар», « Народознавчий календар» та ін.

Бібліотека популяризує бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання серед студентів. Тут завжди можна знайти відповідь на будь-яке питання, одержати кваліфіковану допомогу фахівця, готуючись до виступу, доповіді, заліку; скласти список літератури до курсової роботи чи реферату. Традиційними стали бібліотечно-бібліографічні уроки, які проводять для студентів коледжу працівники бібліотеки.

Користувачі мають змогу задовольнити свої запити шляхом використання електронних інформаційних ресурсів, локальної та глобальної мереж Інтернет, електронних підручників та посібників.

Бібліотека діє як просвітницький центр, відгукуючись на визначні події та знаменні дати , є учасником різноманітних заходів, бере участь у проведенні регіональних та обласних семінарів бібліотечних та педагогічних працівників.

Характерним для роботи бібліотеки є співпраця з цикловими комісіями викладачів коледжу. Це стосується питань комплектування книжкового фонду, інформації про нові надходження, порад з добору літератури до семінарських та практичних занять, проведення бібліографічних оглядів на засіданнях комісій тощо.

Станом на 01.01.2021 року бібліотека обслуговує 594 читачі за єдиною реєстраційною картотекою, а всі підрозділи – 1068 читачів. Користувачами бібліотеки є студенти денної та заочної форм навчання, викладачі, працівники структурних підрозділів, а також учителі загальноосвітніх навчальних закладів міста. Кількість відвідувань за рік становить 21000, а кількість книговидач – 38 000 екземплярів.

Зараз у бібліотеці працюють: Кучик Марія Юріївна на посаді провідного спеціаліста (завідувач), Кириченко Олена Валеріївна – спеціаліст 1 категорії, Кравченко Оксана Анатоліївна – спеціаліст 11 категорії.

У сучасних умовах, коли здійснюється реформування освіти й реалізуються нові концепції підготовки спеціалістів, головне завдання колектив бібліотеки вбачає в систематичному поновленні та ефективному використанні книжкового фонду в навчально-виховному процесі. Своє майбутнє бібліотека тісно пов’язує з електронними інформаційними ресурсами, креативністю та інноваційністю в роботі.

Динаміка розвитку книгозбірні – від бібліотеки на допомогу навчальному процесу до перетворення її на сучасний інформаційно-культурний центр коледжу. Сьогодні бібліотека визначає свою нову роль і прогнозує майбутнє, тісно пов’язане з інформаційно-комунікаційними технологіями, змінює характер  відносин із користувачами, веде пошуки раціональних шляхів свого розвитку.

  Положення про бібліотеку ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради.