Іноземних мов з методикою навчання та зарубіжної літератури

Циклова комісія викладачів іноземних мов

(ПОСИЛАННЯ НА САЙТ)

 Циклова комісія викладачів іноземних мов була створена в 1997 році, у її складі – 7 викладачів.

З 2000 року очолює комісію Прохорова Олена Василівна.

Комісія працює над проблемою “Формування професійної компетентності вчителя іноземних мов через забезпечення якісної фахової підготовки засобами сучасної педагогічної науки”.

Циклова комісія викладачів іноземних мов. 2012 рік. Зліва направо: Хмелівська С.І., Волотівська І.І., Куц О.К.,Микитенко І.Д.,  Прохорова О.В., Кубіцька О.А., Шумінська Н.О.

Викладачі комісії друкують свої методичні та наукові надбання в газетах “English”, “English Lessons”, “Deutsch”, наукових збірниках.

З 2001 року циклова комісія успішно здійснює співпрацю з Корпусом Миру США в Україні та Гете-інститутом, німецьким культурним центром в Києві. Завдяки волонтерам Корпусу Миру створено ресурсно-методичний центр “На допомогу вчителям іноземної мови м. Коростишева і району”.

Циклова комісія викладачів іноземних мов є членом методичних лабораторій кафедри методики викладання англійської мови та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Підготовці майбутніх спеціалістів сприяє позааудиторна робота з іноземної мови, основу якої складають гурток німецької мови “Gaudeamus” та “English Club”.

Прохорова Олена Василівна закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1975 р.). У коледжі працює з 1975 року. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Викладач-методист», нагороджена знаком “Відмінник освіти України”.

Куц Оксана Корнилівназакінчила Лейпцизький університет (Німеччина) у 1976 році. Працює в коледжі з 1976 року. Викладач вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Викладач-методист». Нагороджена медаллю “Ветеран праці”, знаком “Відмінник освіти України”, занесена до книги “Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України” (2006 р.).

Микитенко Інна Дмитрівна закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Я.Франка (1993 р.). У коледжі працює з 2001 року. Викладач вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Старший викладач».

Волотівська Інна Іванівна закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Я.Франка (1999 р.). Працює в коледжі з 2001 року, спеціаліст першої кваліфікаційної  категорії.

Шумінська Наталія Олегівна  закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка  (2005 р.). У коледжі працює з 2005 року, спеціаліст  другої кваліфікаційної категорії.

Кубіцька Олена Анатоліївна закінчила Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка (2001 р.), закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка (2006 р.). Працює в коледжі з 2006 року. Аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Спеціаліст першої кваліфікаційної  категорії.

Хмелівська Світлана Іванівна закінчила Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка  (2003 р.),Житомирський державний університет імені Івана Франка  (2008 р.). Працює в коледжі з 2008 року. Аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Рудницька Людмила Валентинівна закінчила Коростишівське педагогічне училище ім.І.Я.Франка  (1977 р.),  Житомирський педагогічний інститут  ім. І. Франка (1983 р., 1999 р.), аспірантуру Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2006 р.). У коледжі працює з 1986 року.  Має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії,  науковий ступінь – кандидат педагогічних наук. Захистила дисертацію «Вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі». Нагородженазнаком «Відмінник освіти України».

Корзун Олена В’ячеславівна закінчила Тираспільський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (1986 р.) та спецфакультет «Психологія. Практична психологія в системі освіти» Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (1994 р.). У коледжі працює з 1995 року. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Викладач-методист», завідувач відділеннями «Технологічна освіта» та «Фізичне виховання», нагородженазнаком «Відмінник освіти України».

  План тижня презентація

  План тижня

 Портфоліо

  24-25 лютого 2016 року відбулося засідання регіонального методичного об’єднання голів циклових комісій викладачів іноземних мов

 Методичний тиждень викладачів циклової комісії іноземних мов з методикою навчання та зарубіжної літератури 16.01.17 – 20.01.17

 Проведення методичного тижня викладачів циклової комісії іноземних мов з методикою навчання та зарубіжної літератури 27.11.2017 – 01.12.2017

 Проведення методичного тижня викладачів циклової комісії іноземних мов з методикою навчання та зарубіжної літератури 26.11.2018-30.11.2018

 З 25.11 по 29.11.2019 року був проведений методичний тиждень викладачів циклової комісії іноземних мов з методикою навчання та зарубіжної літератури

 Звіт методичного тижня викладачів циклової комісії іноземних мов та зарубіжної літератури з методикою навчання (23.11.20-27.11.20) 

МЕТОДИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ (22.11.21-26.11.21)
 МЕТОДИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ “ВІД НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ДО ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ” (21-25 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ)