Педагогічний проєкт «Нова українська школа : поступ до цінностей»

Педагогічний проєкт «Нова українська школа : поступ до цінностей»

Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад реформування освіти – документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, не­обхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей.

Це зумовлює модернізацію освітнього процесу підготовки майбутніх учителів до впровадження компетентнісного підходу як ключової методології, що вимагає суттєвого оновлення змісту, співпраці, співтворчості викладача й студента, відповідного технологічного забезпечення; організації якісно іншого освітнього середовища.

У контексті реформування освітньої діяльності особливого значення набуває оптимізація процесу професійної підготовки майбутнього вчителя шляхом гуманізації освіти, що має забезпечити зростання ролі особистості – носія позитивних моральних якостей і ціннісних орієнтацій, якій притаманні високий рівень культури й духовності, а також здатність до самовдосконалення і саморозвитку.

Постає проблема формування інноваційного стилю професійної діяльності, виявляючи її творчий характер, особливий стиль розумової діяльності педагога, пов’язаний із новизною й значимістю її результатів, викликаючи складний синтез усіх психічних сфер (пізнавальної, емоційної, вольової й мотиваційної) особистості вчителя. Саме такий вчитель буде готовий до створення освітнього простору в парадигмі «Нової української школи».

Завдання проєкту.

 1. Сприяти формуванню сучасного випускника закладу фахової передвищої педагогічної освіти, що охоплюють взаємопов’язані сторони професійних якостей фахівця як ініціативного, творчого вчителя та його особистісних рис і водночас – як носія високої загальнолюдської культури та національної самосвідомості, професіонала, готового не тільки до ефективного навчання і гармонійного розвитку школярів, а й здатного кардинально впливати на формування здорового способу життя і духовності учнівської молоді.
 2. Утверджувати ідеї видатних українських педагогів, що є своєрідною педагогічною енциклопедією всебічного розвитку особистості, теоретичні аспекти та практичний досвід якої в умовах модернізації змісту сучасної шкільної освіти та впровадження нових державних стандартів є актуальними і заслуговують на подальше ґрунтовне вивчення та використання. 
 3. Створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої особистості.

Місце реалізації проєкту: Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради.

Термін реалізації проєкту: 2020-2021 навчальний рік.

Учасники проєкту: викладачі та студенти Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради.

Очікувані результати.

 1. Популяризація педагогічних ідей НУШ через створення комфортного освітнього середовища в закладі фахової передвищої освіти.
 2. Підвищення почуття власної значимості, відповідальності за процес професійного становлення фахового  молодого бакалавра.
 3.  Презентація якісно нового продукту, що створений зусиллями колективної праці та критичного мислення.

Характеристика проєкту

 1. За провідною діяльністю: практико-орієнтований.
 2. За галуззю виконання: інтегрований (у процесі їх виконання використовуються знання з різних дисциплін).
 3. За змістом: надпредметний.
 4. За складом учасників: коледжанський.
 5. За кількістю учасників: колективний.
 6. За тривалістю виконання: довготривалий (реалізація проекту триває кілька місяців).

СТРАТЕГІЯ ПРОЄКТУ

№ за/п

Термін виконання

Структурні складові

Відповідальний

1.

вересень 2020 року

Виставка “НУШ : пошук, ініціатива, творчість

Кучик М.Ю.  

2.

вересень 2020 року

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ” НУШ: ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ”

Левченко С.В.

3.

вересень 2020 року

Інформаційний бюлетень «Нова українська школа – запорука успіху держави»

Кравченко О.А.    

4.

вересень 2020 року

Віртуальна книжкова виставка “НУШ – простір освітніх можливостей

Кучик М.Ю.  

5.

вересень 2020 року

Конкурс-книжкова інсталяція «НУШ – новий зміст освіти»

Кравченко О.А.  

6.

вересень 2020 року

ВЕБ-бібліографічний список “Нова українська школа: – стратегія змін в освіті України”

Кириченко А.В.    

7.

вересень 2020 року

Методичні посиденьки «ClassDojo об’єднує вчителів, учнів та батьків для створення комфортного освітнього простору» (спільне засідання-майстер-клас творчої лабораторії та НСТ)

Сойнова Н.І. Левченко С.В.    

8.

жовтень 2020року

Науково-практична конференція “Крокуємо від традиційної школи до НУШ: досвід, проблеми, перспективи, інноваційні технології  на уроках фізичної культури”

Тунік Н.Ц.

9.

жовтень 2020 року

Виставка студентських малюнків «НУШ очима української народної казки».

Литвинчук О.М.  

10.

жовтень 2020 року

Штрихи до портрету “Гуманна педагогіка – педагогіка майбутнього”         

 Левченко С.В.  

11.

листопад 2020 року

Виставка робіт студентів «Нова українська школа : простір  для творчості»

Красовська Л.В.  

12.

листопад 2020 року

Діджитал-діалог «Концепція громадянської освіти в Україні : виклики та перспективи»

Самойленко О.А.

13.

листопад 2020 року

Круглий стіл “Реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання” (засідання клубу рівних можливостей “Софія”)

Алєксєєв А.О.

14.

листопад 2020 року

Конкурс есе “Мій ідеал учителя” (укладання збірника).

Левченко С.В.  

15.

упродовж усього проекту

Проведення позакласних та позашкільних заходів студентами-практикантами “Єдиний урок доброти “Творімо добро”. Укладання збірника планів-конспектів позакласних занять, проведених під час педагогічної практики «Позакласна та позашкільна виховна робота»

Марченко Т.В.

16.

листопад 2020 року

Вебінар-педагогічна мозаїка “Ефективне педагогічне спілкування як основа сучасного освітнього процесу”.

Дмитренко Н.І.

17.

грудень 2020 року

Конкурс сторітеллінгів за цитатами видатних педагогів

Харитюк І.В.

18.

грудень 2020 року

Педагогічний марафон «Мовно-літературна освіта молодших школярів в умовах реалізації НУШ» (зустріч із педагогами-новаторами)

Антонюк Н.А.    

19.

упродовж усього проекту

Бібліотечні уроки  «НУШ – крок у майбутнє».

Кучик М.Ю.

20.

січень 2021 року

Конкурс інсценізованої казки “У світі казки-чарівниці”

Тихоліз В.О.  

21.

січень 2021 року

Педагогічні читання «Освітнє середовище як концепт інноваційної діяльності викладача  та майбутнього вчителя НУШ».

Марченко Т.В.    

22.

січень 2021 року

Конкурс педагогічної майстерності “Учитель – моє покликання” (для студентів спеціальності 014 Середня освіта (учитель трудового навчання та технологій)

Красовська Л.В.

23.

упродовж усього проекту

Уроки на природі «Природа як першоджерело розвитку творчих і пізнавальних здібностей учнів НУШ».

Кочина Н.М.

24.

березень 2021 року

Фізична культура в НУШ

Войналович О.В.

25.

березень 2021 року

Виставка буктрейлерів до творів для дітей Лесі Українки  

(ВІДЕО)

Харитюк І.В. Левченко С.В.

26.

квітень 2020 року

Конкурс буклетів-мотиваторів «Учитель очима  дитини»

Новик Ю.І., Кириченко І.Л., Левченко С.В.

27.

квітень 2021 року

Конкурс  есе іноземною мовою  «Чому я обрала професію вчителя?».

Прохорова О.В.  

28.

квітень 2021 року

Педагогічна кав’ярня  (спільне засідання ЦК) «SMART-освіта як освітня система нового типу».

Самойленко О.А. Прохорова О.В.

29.

квітень 2021 року

Тренінг «Педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ».

Левченко С.В.