Педагогічна практика відділення “Технологічна освіта”

Зразки документації з практики “Пробні уроки та заняття” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Зразки оформлення документації під час педагогічної (виробничої) практики

У ТВОРЧОМУ ПОШУКУ

Застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (Інтернет, прикладні програми, мультимедійні засоби, електронні підручники) суттєво впливає на зміст і методику навчання; їх використання дозволяє значно урізноманітнити освітній процес, активізувати навчально-пізнавальну діяльність усіх його суб’єктів.
Студенти 231 групи під керівництвом досвідченого педагога Наталії Іванівни Сойнової, проводячи перші уроки інформатики, навчаються втілювати теоретичні знання з методики інформатики в початковій школі в практичні вміння шляхом застосування доступних у мережі ресурсів, які допомагають самостійно створювати інтерактивні вправи та творчі завдання для учнів молодших класів. Під час підготовки до уроків інформатики відбувається взаємодія викладача та студентів на засадах партнерства з використанням сервісу Google через Classroom, Google Диск. Проведення студентами-практикантами інтерактивних вправ викликає неабиякий інтерес у школярів, оскільки вони бачать результати спільної праці.