«Партнерство в освіті: виклики та перспективи»

Педагогічний проєкт
«Партнерство в освіті: виклики та перспективи»

Педагогіка партнерства є одним із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу,  ключовим принципом НУШ. Цей термін не є абсолютно новим, взаємодія на засадах рівності, взаєморозуміння та поваги описана в класичних наукових працях, апробована педагогічним досвідом в Україні й за кордоном.

Педагогіка партнерства – чітко визначена система стосунків усіх учасників освітнього процесу (учнів, батьків, учителів), яка організовується на принципах добровільності й спільних інтересів; ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись визначених норм (права та обов`язки) та враховуючи ціннісні  орієнтири кожної із сторін; передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань та готовність брати на себе відповідальність за її результати.

Педагогіка партнерства, орієнтація на учня, виховання на цінностях – саме ці складові концепції Нової української школи спрямовані на те, щоб побудувати довіру між школою, дітьми, батьками та суспільством.

Нова українська школа – це не тільки компетентнісний підхід до навчання, це і формування цінностей, на основі яких виробляються ставлення. Ставлення та повага до людей, на базі якої формується довіра. Один із принципів нової української школи – освітній контент на основі компетентностей. Педагогіка партнерства є однією з основ школи, заснованої на взаємній повазі до особистості, праві вибору і відповідальності за прийняті рішення.

Майбутні вчителі мають в основу своєї роботи покласти педагогіку партнерства – спілкування, взаємодію та співпрацю між учителем, учнем і батьками, що об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

 Завдання проекту.

 1. Провадити систему, що базується на принципах педагогіки партнерства: взаємоповага всіх учасників освітнього процесу; довірливі стосунки та спільна наполеглива праця; позитивне та доброзичливе ставлення одне до одного; порозуміння та ефективна комунікація задля досягнення спільної мети; забезпечення права вільного вибору; горизонтальна модель співпраці (всі учасники освітнього процесу мають бути рівноправними); соціальне  партнерство (добровільність визнання власних обов’язків та обов’язковість їх виконання).
 2. В основу освітньої взаємодії покласти сучасні тенденції розвитку освіти у світі: гуманістична спрямованість освіти (її індивідуалізація, врахування можливостей кожної конкретної людини, сприяння її самореалізації та розвитку); діалогічна спрямованість навчання; професійність навчання (затребуваність нових професійних орієнтирів у роботі учителя, не фахівця в предметній області, а професіонала, який уміє працювати з процесами утворення і розвитку, організовувати навчальну роботу з вирішення творчих завдань, проявлення ініціативи, самостійності).
 3. Створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої особистості.

Місце реалізації проекту: Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради.

Термін реалізації проекту: 2022-2023 навчальний рік.

Учасники проекту: викладачі та студенти Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради.

Очікувані результати.

 1. Популяризувати педагогіку партнерства, що має на меті організувати навчання на засадах дитиноцентризму та індивідуального підходу до кожного.
 2. Підвищувати почуття власної значимості, відповідальності за процес професійного становлення фахового молодшого бакалавра через створення комфортного освітнього середовища в закладі фахової передвищої освіти
 3. Презентація якісно нового продукту, що створений зусиллями колективної праці та критичного мислення.

Характеристика проекту

 1. За провідною діяльністю: практико-орієнтований.
 2. За галуззю виконання: інтегрований (у процесі їх виконання використовуються знання з різних дисциплін).
 3. За змістом: надпредметний.
 4. За складом учасників: коледжанський.
 5. За кількістю учасників: колективний.
 6. За тривалістю виконання: довготривалий (реалізація проекту триває кілька місяців).

 СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

 

за/п

Термін виконання

Структурні складові

Відповідальний

1.                

вересень 2022 року

Веббібліографічний огляд літератури «Партнерство заради дитини»

Кравченко О.А.

2.                

вересень 2022 року

Науково-методичний онлайн-семінар
«Відповідальне батьківство ХХІ століття»

Самойленко О.А.

Левченко С.В.

3.                

вересень 2022 року

Веббібліографічний список літератури «Педагогіка партнерства у сучасній школі»

Кучик М.Ю.

4.                

жовтень 2022 року

Книжкова виставка «Педагогіка партнерства – ключовий компонент НУШ»

Кучик М.Ю.

5.                

жовтень 2022 року

Майстер-клас  «Підготовка майбутніх учителів до реалізації принципів педагогіки партнерства під час освітньої взаємодії»

Войналович О.В.,

Тунік Н.Ц.,

Покотило А., студентка 321 гр.

6.                

жовтень

2022 року

Інтерактивна онлайн-презентація

«Педагогіка серця»

Марченко Т.В.

7.                

жовтень

2022 року

Науково-практична конференція
«Педагогіка партнерства як чинник формування ефективної взаємодії учасників освітнього процесу»

Тунік Н.Ц.

8.                

жовтень

2022 року

Конкурс буктрейлерів «Притчі про моральні цінності»

Левченко С.В.

9.                

листопад

2022 року

Вебквест

«Мандрівка по мегаполісу НУШ»

Савіна М.В.

10.             

листопад

2022 року

Педагогічна кав’ярня «Мультфільми про доброчесність, які пропонуємо подивитися дітям»

Левченко С.В.

11.             

листопад

2022 року

Батл «Креативні смаколики» у позанавчальній виховній роботі класовода.

Дмитренко Н.І

12.             

листопад

2022 року

 Розмова без табу «Війна очима дітей»
(виїзне засідання клубу рівних можливостей «Софія»)

Алєксєєв А.О.

13.             

листопад

2022 року

Збірник студентських есе за афоризмами Григорія Сковороди «Життєдайна сила афоризмів Григорія Сковороди»

Долінговська С.М, Старинець Г.В.

14.             

листопад

2022 року

Мудборд «Партнерство в освіті: виклики та перспективи»

Савіна М.В.

15.             

листопад

2022 року

Брифінг «Допоможи собі, допоможи дитині: психологія воєнного стану для майбутніх учителів»

Мартинюк Л.В.

16.             

листопад

2022 року

Конкурс плакатів «Добірка геніальних цитат із книг, фільмів, мультфільмів у яких ми знаходили мудрі поради й мотивацію»

Левченко С.В.

17.             

листопад

2022 року

Методичний хаб «Виклики сьогодення у навчанні іноземної мови учнів початкової школи»  за участю членів ресурсного методичного центру “На допомогу вчителям іноземної мови м.Коростишева”

Кубіцька О.А.

18.             

грудень

2022 року

Інформаційний бюлетень

 «НУШ: педагогіка партнерства»

Кучик М.Ю.

19.             

грудень

2022 року

Методична кав’ярня «Новітні технології навчання у початковій школі» за участю викладачів інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка

Прохорова О.В.

20.             

грудень

2022 року

Відеожурнал «Подорож стежками казок В.О. Сухомлинського»

Тихоліз Н.С.

21.             

грудень

2022 року

Майстерки від майбутніх учителів «Рухайся з нами, рухайся краще нас!»

Левченко С.В.

22.             

січень

2023 року

Тренінг «Музичне мистецтво під час дистанційного навчання»

Кононко М.Х.

23.             

січень

2023 року

Арт-проєкт «Мандрівний учитель життя»

Долінговська С.М., Старингець Г.В.

24.             

січень

2023 року

Мінівистави за творами Григорія Сковороди «Світ байок Григорія Сковороди».

Харитюк І.В.

25.             

січень

2023 року

Педагогічні читання

«Метанавички XXI століття: без чого зараз не вижити»

Дмитренко Н.І.

26.             

січень

2023 року

Діджитал-діалог

«Огляд практик дистанційного навчання»

Самійлик А.С.,

Кириченко І.Л., Сойнова Н.І.

27.             

лютий

 2023 року

Віртуальна книжкова виставка “Педагогіка партнерства в освітньому просторі НУШ”

Кириченко О.В.

28.             

лютий

2023 року

Книжкова інсталяція

“Школа – сім’я – громадськість”

Кравченко О.А.

29.             

березень 2023 року

Буктрейлери «Читаємо Сковороду»

Клименко І.М.

30.             

березень 2023 року

Аудіовідеокнига «Співець філософії щастя»

Левченко С.В.

31.             

березень 2023 року

Педагогічна мозаїка «Я досліджую світ»

(зустріч із педагогами-практиками)

Ляшук А.Б.

32.             

березень

2023 року

Виставка студентських малюнків

«Раз добром нагріте серце  вік не прохолоне

 (Т.Г. Шевченко)»

Литвинчук О.М.

33.             

березень

2023 року

Проєкт «Передай тепло»

Левченко С.В.,

Гордійчук О.М.

34.             

квітень

2023 року

Презентаційний меседж «А ти сій квіти…»

Меленець І.О.

35.             

квітень

2023 року

Конкурс буклетів-мотиваторів

«Сутність та специфіка педагогіки партнерства»

Кириченко І.Л.,

Царюк В.М.

36.             

квітень

2023 року

Науково-практична студентсько-викладацька конференція  «Педагогіка партнерства як дієва складова Нової української школи»

Левченко С.В.

37.             

квітень

2023 року

Педагогічний  подіум

«Зворотний зв’язок як інструмент підвищення ефективності дистанційного навчання»

Кононко М.Х.

38.             

упродовж усього проекту

Проведення позакласних та позашкільних заходів студентами-практикантами “Єдиний урок доброти

“Творімо добро”.  Укладання збірника планів-конспектів позакласних занять, проведених під час педагогічної практики «Позакласна та позашкільна виховна робота»

Савіна М.В.